Oppføringer av Leif Rune Solås

Våren 2018

Vårprogrammet for kodeklubben er klart! Vi legg ut alt som eigne hendingar etterkvart. Kodeklubbane framover foregår på langbordet på biblioteket, frå kl 1800 til 1930 med mindre anna vert annonsert. Her er datoane de må setje av: 24.01 – Spelverkstad … Continue reading

Julekoding!

Vi skal lage julekort, men i staden for saks og papir skal vi nytte koding og animasjonar! Det er fint om foreldra hjelper til med å opprette Scratch-konto på førehand viss ein ikkje har det (http://scratch.mit.edu/). Då blir det lettare … Continue reading