FAQ

Her er en oversikt over vanlige spørsmål vi får, samt svar på spørsmålene. Send oss spørsmål!

Vi blir ofte blir spurt om...

Hva er formålet deres?

Vi ønsker å øke rekrutteringen til IT-yrkene ved å inspirere barn og ungdom i hele Norge til å lære seg å programmere. En annen målsetning er å sikre at ungene våre blir i stand til å styre/kontrollere en verden som blir mer og mer digitalisert – og unngå at de blir rene forbrukere. Vi ønsker å være et verdinettverk for alle i Norge som ønsker å lære barn IT, å veilede alle som gjennom oss vil lære barn og ungdom IT, og å tilby kurs for dem som vil kurse barna. Vår ambisjon er i første omgang å lage et bra nettsted som kan hjelpe deg som ønsker å komme i gang med egne barn eller holde kurs på den lokale skolen. Vi skal ikke lage egne kurs sentralt, men være en inkubator og et sted med oversikt, der folk kan komme og lære av hverandre både på nett og fysisk.

På lokalt nivå tilbyr vi hjelp til å finne møteplasser hvor folk kan lære å hjelpe egne og andres barn, og få presentert morsomme og spennende kursopplegg på møter. Vi kan også ha workshops med voksne og barn, bedriftsworkshops for ansatte, etc. etc. Bli med og utforsk hva vi kan gjøre!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZdhsZj_MeJc]

Har dere noe uttalt verdigrunnlag?

  • Vi har en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører.
  • Vi legger vekt på å ha et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig argumentasjon.
  • Vi er nøytrale når det gjelder partipolitkk og valg av plattform og teknologi.
  • Her er vi deltagere i det samme prosjektet, og deltar som privatpersoner og ikke som representanter for organisasjonen vi tilhører. Samtidig som vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer.
  • LKK er en frivillig bevegelse, og alle deltagere og bidragsytere må til enhver tid vurdere sin habilitet. Oppstår det på noe tidspunkt usikkerhet om habilitet, ta kontakt med LKKs koordinatorer.
  • Vi unngår unødvendige mellomledd. “Organizations organize, movements move!”

Jeg har lyst til å starte kodeklubb lokalt. Hva gjør jeg?

Materiell

Kodeklubben har fiks ferdige kurs: Kodeklubben.github.io

Hvordan skaffer jeg lokale?

Biblioteker er ofte svært samarbeidsvillige. Ellers har en alltid skolen.

Jeg kan jo ikke programmere selv. Hvordan skaffer jeg folk som kan undervise?

Om du kjenner noen ved en lokal IT-bedrift er det en god start. På steder der det er høyskoler er de også gode å kontakte.

Hvordan kommer jeg i kontakt med andre som driver med dette?

Involvér deg i forumene på gruppene våre og spør! I mange byer arrangerer de lokale LKK-gruppene informasjonsmøter. Se om det finnes en LKK-gruppe nær deg, enten her på kidsakoder eller på meetup.com

Bli synlig på nettstedet

Husk å opprette en undergruppe under “Kodeklubben” på nettstedet her slik at dere blir synlige for andre!

Trenger jeg å lage egne kurs?

Nei, det finnes et utall av kurs og opplegg på nettet. Kodeklubben har jo helt ferdige kursopplegg som du kan bruke.

Om du er lærer kan få du bli medlem av engelske Computing At School, og fritt få oversette materiell derfra (for retningslinjer se denne artikkelen). De har undervisningsmateriell for alle klassetrinn og alle nivåer.

Hva er lisenspolicy for materiale formidlet av LKK?

Generelt er vår holdning at materiell som vi formidler og produserer, skal ha en “Creative Commons by Attribution” lisens (Se definisjon her). Det skal være lov å gjenbruke og endre på ting, men en skal oppgi opphavspersonen.
Vi har lov til å gjenbruke materiell fra Computing at School, Code Club, og CodeAcademy. Disse har egne lisenser som du bør undersøke hvis du ønsker å bruke materiellet utenom kodeklubber eller skoler. Noen av dem forhindrer kommersiell bruk.

Hva er forholdet mellom LKK og Kodeklubben?

De voksne er medlemmer av LKK, barna går på Kodeklubben. Kodeklubben har er et ferdig opplegg som kan startes lokalt på en skole med én gang. Og så ønsker vi at flere andre opplegg som retter seg mot andre aldersgrupper skal få samme tilgang på informasjon og distribusjon, slik at foreldre som ønsker å lære opp 12-åringer i Python eller 15-åringer i C++ kan få den samme hjelpen og finne hverandre. Les mer på Kodeklubbens egen side.
Screenshot_15.05.13_22_55

Hvordan unngår vi overgrep mot barna?

Barna våre er det mest dyrebare vi har, og med våre hittil små ressurser ønsker vi at det er foreldrene som loser dem. Foreldrene må selv vurdere om de lokale kursholderne er skikket, og følge godt med. Vi oppfordrer også til at Kodeklubbene er ledet av flere voksne, at det alltid er flere voksne tilstede med barna og at det arrangerers på tilgjengelige/offentlige steder. Visse institusjoner kan forlange politiattest for å låne ut lokaler til kodeklubber, og da oppfordrer vi til å vurdere dette.

Det finnes ikke noe sentralt register over barn som er med i kodeklubber, og all interaksjon med barna er designet slik at deres identitet ikke skal avdekkes eller registreres. Lokale oversikter kan finnes.

Dere kaller dere en bevegelse? et verdinettverk?

Vi er en gjeng med frivillige som har dagjobber alle sammen. Det er mulig at det stiftes en forening for å sikre demokratiske prinsipper og økonomisk innsyn. Imidlertid vil vi aldri bli et hierarki. Vi er hva man kan kalle en aktør-basert bevegelse. Vi prioriterer å gjøre noe foran å skape en organisasjon med byråkrati.

Screenshot_15.05.13_22_58

Vi er hva du kan kalle en aktør-basert organisasjon.

Screenshot_15.05.13_22_57

Det har i de siste årene blitt mange slike rundt om i verden, faktisk regnes den arabiske våren som et eksempel på et slikt. Vi har et sett verdier som vi krever at de som skal assosiere seg med oss blir med på. Så lenge de gjør det, og er enige i den operasjonaliseringen vi internt har bestemt oss for, kan de gjøre hva de vil! Dette er også beskrevet i “The Architecture of collaboration” av Fjeldstad, Snow, Miles, Letl.

Screenshot_15.05.13_22_59-2

Vi tenker på oss selv som et frivillig nettverk av av av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter som kan hjelpe hverandre på tvers av landet med det formålet å lære barn og ungdom å kode på fritiden. Det legges vekt på sterkt lokalt selvstyre. Vi oppretter en del felles arbeidsgrupper som kan drive enkelte aspekter fremover. Deltagerne her kan komme fra hele landet, og samles på nettsteder. Se også wikipedia-artikkelen om Value Network.

Hva gjør et slikt nettverk?

Screenshot_15.05.13_22_56

Dette er hva vi skal gjøre! Og til det trenger vi å etablere et veldig bra nettsted.

Simen har skrevet litt mer om hvordan vi jobber i denne artikkelen

Hvordan kommuniserer dere på tvers av landet?

Hele landet koder!

Hovedgruppene her på nettstedet eksisterer per by eller landsdel. De som samles i nærmiljøet ved de lokale skolene kan ha egne undergrupper og blogger, og man kan dermed oppdage hverandre på tvers. Vi har også diskusjonsfora og faglige grupper hvor alle som driver lokalt kan snakke sammen, og hvor vi f.eks. inkluderer skolefolk som ønsker å komme i kontakt med hverandre.

lokalegrupper

Hvor henter dere inspirasjon fra?

Vi anbefaler deg å studere code.org (stiftet av Hadi Partov) nøye. De er på mange måter vårt forbilde, og om du gransker nettstedet deres vil du forstå mange aspekter som finansiering, formidling av kunnskap, forankring hos myndigheter, samarbeid med næringslivet, etc. som vi kan lære mye av.

Sitat: For young people: it teaches you how to think, it unlocks creativity, and builds confidence. It’s an amazing feeling for a young boy or girl to realize, “If I don’t like something, I can change it. If I wish I had something, I can create it.” This sense of empowerment is valuable no matter what path you choose in life. (And of course, if you choose to pursue Computer Science more seriously, it unlocks amazing career opportunities.)

Computing at School (CaS) i England er har kommet mye lengre enn oss i det samme løpet. De startet omtrent som oss, og samarbeider nå med over 600 skolen.

For hjemlige forhold ber vi deg studere Digitutvalgets anbefaling til FAD om IKT som fag i skolen, spesielt kapittel 6: Digital kompetanse. Dokumentet peker på barns manglende digitale kompetanse på et dypere nivå.

Hvorfor er det så viktig å lære barn programmering?

  • For at de tidlig skal forstå at de kan gå under panseret og fikle med tingene, ikke bare bli konsumenter.
  • For å gi de barna som har talent og interesse muligheten til å gå videre og ta en eventuell IT-utdanning. Rekrutteringen er til bransjen er for lav, og det er skremmende for et land som foregir å være en kunnskapsnasjon i en verden hvor IT blir viktigere og viktigere.

Blir det ikke som å lære alle som skal kjøre bil å bli bilmekanikere?
Om vi skal bruke den sammenligningen, kan vi heller si at det er viktig at noen blir bilmekanikere i det hele tatt

Noen skal bli programmerere, noen skal bli arktiekter osv. Flertallet har uansett behov for kompetanse om hvordan programvare og maskiner fungerer og snakker sammen. I tillegg til at mange kan få vikitg kompetanse skal dette også være gøy – dette er også et alternativ til mer tradisjonelle norske frititdsaktiviteter.

Ordet “Kidsa” virker litt nedlatende på oss som er unge

LKK startet som en en lokal faggruppe i Dataforeningen i Oslo – for frivillige som kan ta i et tak ved de lokale skolene for å hjelpe barn å komme i gang. Simen Sommerfeldt satt og sparret med community-mentor Johannes Brodwall om et navn, og kastet frem “Lær Kidsa Koding” fordi det var et uformelt bokstavrim. Vi fikk en uventet stor vekst veldig fort, men navnet hang med.

Så skjønner vi at barn og ungdom selv ønsker å ta del i dette, og ikke noe er bedre. Og der kommer Kodeklubben inn! Det er navnen på de kveldsaktivitetene som barn og ungdom deltar på direkte. Ansvaret for kodeklubbene ligger direkte hos de enkelte ildsjelene som arrangerer dem.

Hva med oss voksne? Finnes det noe for oss?

Det finnes mange fine ressurser på nettet. www.codeacademy.com er et eksempel. www.khanacademy.org et annet.

Ta gjerne en kikk på innlegget på forumet vårt Slik lærer du sjefen koding ved å bruke oppgaver fra våre nettsider.

Og om noen ønsker å lage en kodeklubb for voksne er de hjertelig velkomne til å bli med oss.