Har du lyst til å være veileder eller kursinstruktør på en eller flere kvelder? Du trenger ikke kunne så mye fra før, bare du er interessert i å lære noe nytt.

Klubben blir hva vi gjør den til, og jo flere som har noe å lære bort, jo bedre opplegg kan vi lage. Eksempel på hva en kodeklubb typisk gjør finner du på oppgaver.kidsakoder.no

Vi har fått med mange nok veiledere til at kodeklubben kan startes til høsten, men vi trenger flere.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om opplegg, tid og sted (mest sannsynlig Bjørkelangen vgs).

Vi starter med nye kurs fra høsten 2020, om det melder seg nok instruktører og veiledere. 🙂

Etter en pangstart i 2016 (se bildet) har klubben ligget på is i 3 år. Vurderer å blåse liv i den igjen, hvis jeg får med meg noen flere. Trenger spesielt instruktører som kan holde små kurs i koding og elektronikk, og veiledere som kan gå rundt og hjelpe.

Dette kan bli et supert tilbud til datainteresserte barn og unge i bygda! Ta kontakt på kikkinno@gmail.com om du ønsker å engasjere deg på en eller annen måte.

 

LKK Salangen

Maskiner tar over flere og flere oppgaver som før var gjort av mennesker, og mange av programmene i disse maskinene er nå styrt av kunstig intelligens. Selvlærende maskiner gjør jobben lettere for oss, men det er noen utfordringer som oppstår underveis.

Det er to hovedutfordringer som jeg ønsker å nevne. En er datasikkerhet og den andre er etiske dilemmaer.

Mye var oppnådd innenfor datasikkerhet når GDPR-direktivet var vedtatt i 2018. Litt mer er det å gjøre innenfor den andre utfordringen.

Jeg var heldig å få finne en organisasjon som setter søkelys på de etiske utfordringene ved det å bruke kunstig intelligens, og har vært med i det nettverket i 3 år.

Jeg ønsker å dele mine erfaringer med å gjennomføre undervisning i kunstig intelligens på ungdomstrinnet.

Technovation for familier, skoler og jenter

Organisasjonen heter Technovation (de byttet navn fra Iridescent i 2019). Dette er en frivillig organisasjon som er basert i Los Angeles, USA. De startet i 2006 med programmer rettet mot jenter, men utvidet etterhvert til å favne om familier og skoler. (Technovation Families AI Challenge).

Technovation Families AI Challenge er et program for familier.

Hovedideen er at deltakerne jobber i lag for å løse virkelige problemer i sine lokalsamfunn ved hjelp av teknologi, mer spesifikt KI (kunstig intelligens).

Programmet gir mulighet til å delta i en konkurranse med familielag.(AI World Championship). Det er to divisjoner: junior (barn som er 11 år og yngre) og senior (barn i alder 12-16). Det er krav at minst et av barna har sin foresatt med på laget. Vinnere drar til premieutdelingen i USA, betalt av Technovation.

Opprinnelig var tanken å hjelpe barn og unge i utviklingsland eller samfunn med utfordringer. De har fortsatt de fleste av sine deltakere derfra, selv om de har hatt deltakere fra USA siden oppstart. Etter hvert ble det deltakere fra Europa med, men de er foreløpig i mindretall.

Technovation har laget mange undervisningsopplegg som er tilknyttet Technovation Families. Oppleggene kan også brukes separat. Jeg mener at dette er en bra samling med oppgaver som kan brukes på mange måter.

Technovation har fokus på at deltakelse i programmet krever lite eller ingen budsjett, som gjør det perfekt for frivillige organisasjoner. Deltakere velger selv hvor mye ressurser de skal bruke når de jobber med egne prosjekter.

Kunstig intelligens i ungdomsskolen

Jeg har valgt å kjøre en del av Technovation Families AI Challenge programmet med  elever på ungdomstrinnet. Det var mulig å kjøre hele programmet, dog uten konkurranse delen.

Jeg har jobbet med den teoretiske delen av programmet hvor deltakere få grunnleggende kunnskap om kunstig intelligens.

 • Det er 10 leksjoner til sammen. Hver leksjon har en tydelig struktur med steg-for-steg fremgangsmåte: start-inspiration-plan-build test redesign-reflect-further learning.
 • Du får oversikt over hva du trenger for å gjennomføre en leksjon og hvor mye tid du trenger for å gjennomføre hver del av leksjonen. Det er Powerpoint presentasjonen som kan brukes rett som den er eller justeres etter behov.
 • Inspiration-Plan-Build test redesign-delene inneholder fasit og ideer til fremgangsmåte. Det er flere videosnutter knyttet til tema. 
 • I Reflect-delen er det prøve for å teste hva du har lært.
 • Further learningdelen har ekstra materiell for dem som ønsker det.

Selv om alle mine elever er «digitalt innfødte» visste veldig få at dem ha KI er og hvordan den brukes.

Den første leksjonen heter Become an AI Agent Expert. Den var den vanskeligste for elevene og de brukte litt tid på å forstå hva er an agent og hvorfor mennesker kan også kalles for agents. 

Beskrivelsene av hva er an agent er var ikke så gode etter min mening, fordi elevene kunne ikke koble denne informasjonen til egne erfaringer.


En av oppgavene i leksjonen var et dataspill. Målet med spillet var å illustrere hvordan en agent virker. Elevene likte å spille mot Markov

Små videosnuttene som følger leksjonene var også godt likt av elevene. Elevene sa at video, bilder og interaktive forklaringer som spill var bedre en Powerpoint presentasjoner.

I leksjon 4 Compete to train your ML Agent har elevene lært at mer data hjelper KI å gjøre bedre avgjørelser. Siste delen Further Learning hadde forslag til hvordan elevene  kunne reflektere rundt situasjoner når KI kan fatte uriktige avgjørelser.

Leksjon 4 passer bra som introduksjon til tema om etiske  utfordringer, fordi elevene begynte å tenke at det er ikke bare mengde data, men innholdet som betyr noe. Leksjonen var bra ellers, spesielt fordi elevene trente sin egen KI via Cognimates eller Machine Learning for Kids.

Jeg mente at det ikke var nok for å ha en god diskusjon om etiske utfordringer. Derfor har jeg supplert denne leksjonen med MIT AI Ethics Education Curriculum. Jeg har brukt AI Bingo som utgangspunkt for samtalene om etikken. Vi snakket om forskjellige teknologiske duppeditter som bruker KI. Fokus var på hvilke data diverse apper bruker og hvilke forslag/resultatene elevene får. i f.eks. Google Maps eller Vær-apper.

Elevene var mest overrasket og bekymret for at vi stoler for mye på teknologi. Flere har sagt at de var mer bevisst nå på sin egen bruk av teknologi.

Tips til å komme i gang

Programmene til Technovation oppdateres med nye oppgaver og opplegg rundt juli-august. Mange opplegg videreføres, men noen ganger forekommer det større oppdateringer.

Jeg oppfordrer alle til å sjekke deres webside og vurdere om dere ønsker å bruke programmene eventuelt delta i konkurransen for familier. Technovation kan gir mindre tilskudd for å gjennomføre programmet Technovation Families og da stiller de krav til antall familier som bør være med.

Å få tilgang til oppgavene er gratis. Alt du trenger å gjøre er å registrere deg. Alle kodeklubbene i LKK kan bruke alt promoteringsmateriell gratis og det er mulig å bestille lokal versjon av logo fra Technovation.

Alle som skal gjennomføre programmet Technovation Families omfattes av Code of Conduct.

Ellers ønsker jeg at vi sammen finner løsninger for oversettelser av materialet og hvordan vi kan integrere undervisning om kunstig intelligens inni de nye læreplanene.

De som ønsker å ta kontakt med Technovation, kan sende melding til oss i LKK Salangen.

 

 

Hei! Vi sammenfattet et kort skriv med nyttig informasjon og linker som kan være til hjelp i konkurransen! Når det kommer til Scratch er det noe informasjon på norsk og veldig mye på engelsk. Om det er noe dere trenger hjelp til, er det bare å ta kontakt! 😊

Vi anbefaler dere å strukturere oppgaven slik vi har brukt å gjøre i kodeklubben:

 1. Skriv ned tanker og begynn å lag tegninger eller andre ting som setter i gang den kreative prosessen. Når du er ferdig med dette punktet er det fint om du har en ide om hvordan historien skal bli, slik at du kan bruke det som utgangspunkt i fase 2.
 2. Innhent informasjon om det du skal bygge. Ta utgangspunkt i punktet ovenfor, hva trener jeg å lære og hva kan jeg fra før for å få til det som jeg ønsker? Blir det veldig mye kan det være lurt å endre litt på planen.

Ulike ting som kan være lurt å ta stilling til:

 1. Skal du tegne selv eller finne bildet som ligger tilgjengelig enten på nett eller i Scratch?
 2. Hvilken koder trenger jeg for å gjennomføre prosjektet, er det noe jeg kan fra før eller er det noe jeg må lære?
 3. Skal jeg bruke lyder? Om det blir brukt lyder, er det noe jeg skal spille inn selv? Hvordan kan jeg få det inn i Scratch?
 1. Lag en tidsplan på hvordan du skal gjennomføre prosjektet.
 2. Gjennomfør planen
 3. Lever inn prosjektet til oss!

 

Nyttige linker og informasjon:

Scratch (https://scratch.mit.edu/)

Om dere ikke har det fra før, anbefaler vi at dere opprettet bruker. Ønsker dere å ikke opprette bruker, må dere huske å jevnlig lagre prosjektet på PC-en/MAC-en for å være sikker på at det ikke går tapt.

Opprette bruker:

Her: https://youtu.be/p23uu962ycQ er en video av Lars Klingenberg (Kodeklubben Trondheim) om hvordan man oppretter bruker og  hva nettstedet tilbyr.

Er dette første gangen dere koder i Scratch, eller det er lenge siden dere har brukt det. Anbefaler vi at dere ser gjennom denne videoen om det grunnleggende funksjonene i Scratch og ser videre på denne som går litt nærmere inn på programmeringen.

Det finnes ulike måter å løse oppgaven på og det er egentlig bare fantasien deres som setter grenser. Vi har likevel samlet opp noen eksempler som viser de ulike måtene dere kan løse oppgaven på:

I disse to eksemplene har skaperen brukt mye av de innebygde funksjonen i Scratch og fått laget to versjoner av bukkene bruse: https://scratch.mit.edu/projects/339955412/editor/ og https://scratch.mit.edu/projects/211695411/editor/

En litt annen løsning er denne som handler om Rødhette og har en historiefortelling som vi kjenner igjen fra mange spill. Hvor du må trykke deg gjennom hver scene.

Kanskje noen av disse kan sees i sammenheng med f.eks. denne videoen hvor Aktivitetsskolen Disen går gjennom hvordan man lager «Påskekort»?

Lær kidsa koding (https://oppgaver.kidsakoder.no/scratch), er også en nyttig plass for å hente inspirasjon. Kanskje noen av oppgavene kan gjøres om til et eventyr?

 

Inspirasjon og eksempler:

https://scratch.mit.edu/projects/339955412/editor/ – Bukkene bruse

https://scratch.mit.edu/projects/211695411/editor/ – Bukkene bruse

https://scratch.mit.edu/projects/68687004/editor/ – Rødhette

https://scratch.mit.edu/projects/165445649/editor/ – Interaktiv historiefortelling

 

Linker:

https://youtu.be/p23uu962ycQ – opprette bruker

https://youtu.be/8oBA2B8Vu9w –  Grunnleggende Scratch

https://youtu.be/bTiMrFJ_viU – Introduksjon til Scratch

https://youtu.be/q8sf2onPRxc – Her går aktivitetsskolen Disen gjennom mye det samme, Opprette bruker, grunnleggende og introduksjon.

https://youtu.be/pIDzskxwjqY -Aktivitetsskolen Disen lager et «Felix og Herbert» spill

https://youtu.be/agRf8hpCjNI – Aktivitetsskolen Disen lager påskekort

 

Vi kommer til å arrangere “Hjemmekodeklubb” frem til restriksjoner rundt arrangementer løsner opp! Arrangementet koordineres sammen med Kongsberg Vitensenter, og skal publiseres hver mandag og torsdag de neste 3 ukene. Deretter ser vi an situasjonen og revurderer 🙂

Link til Facebook-sidene til Hvittingfoss Kodeklubb

Kodekurset våren 2020 er dessverre avlyst på grunn av for få påmeldte. Vi prøver igjen etter sommeren.

How do I get kids excited about programmering?

By launching their coding projects to the edge of space!  Almost ten years ago I  and my students were among the first in Norway to  launch a weather balloon to over 30  km in the stratosphere. Since that launch I have been launching balloons almost every year  with students-and the results have been fantastic.   We have launched a total of six payloads to over 25 km in the stratosphere,  each launch requires special permission  from agencies such as NLT (Norsk Lufttilsynet) and over a year of planning.  Soon we with Kvinesdal Kodeklubb will seek permission to launch our most exciting project.

The project is called  SPACE EGGS. 

It is a project in collaboration with area schools and students. The idea is that students are to design an experiment using  microbit (for example designing a temperature sensor). The experiment is to be lightweight, and will be placed in a foam payload.   The microbit will fit in a 3d printed egg structure, created  by the students.

Teachers will receive detailed instructions from our koding club,  with pre-flight and post-flight activities planned in the coming year.

This is an exciting project where teachers and students will have to think Out Of The Box.

The project will be entered into the Global Space Balloon Challenge event, held in April, 2020.

Hundreds of balloon teams from all around the world compete in sending their projects to space. Their website is here https://www.balloonchallenge.org/

The microbit  will  be placed  in a soft  foam shell.

There will be  room for several Space Eggs, each weighing no more than 20-30 grams. The payload is attached to a  ring structure with a video camera and gps software. The balloon parachute, 600 gram balloon, and radar reflector are attached to a nylon cord stretching over  five meters in length.

 If all the necessary permissions are received,  and we reach our goals, the launch is set for the third week in April, 2020.

We will follow up  with news as we approach launch date, and share  a presentation made by students and myself about our previous launches  to space.

Go to this Sway

 

 

Mandag 9. september i 2019 ble di  første kurssamling mellom Coverks og lærere i Kvinesdalskolen arrangert.  Kvinesdal kodeklubb skal snart  tilbyr igjen  et  nybegynnerkurs i programmering (koding) for alle lærere i grunnskolen. Dette kurset  vil lærer deg hvordan programmering kan brukes som verktøy i ulike fag innenfor dagens ny lærerplaner.

Fra 9. september 2019-“I Coverks-miljøet er samarbeid og delingskultur en naturlig del av hverdagen, og rektor Bjørn Arild Frestad ønsket å introdusere noe av samme tankegang i skolen samtidig som man øker kompetansen på teknologi, forklarer  Svein Skårdal.

Initiativtaker til kursopplegget har vært Per Olav Verås. Inspirert av kompetansen som spirer i Elvegaten 15 i Liknes, så han et behov for økt kompetanse på teknikk og IKT i skolen.”

 

Oppdatert info om våre treffer finner du på vår facebook side.

Tirsdag startet vi med noen få ungdommer, som lærer seg nok til å instruere andre. Rådyktig gjeng, som kom langt på kort tid. Neste tirsdag blir vi 5-6 ungdommer, som også er villige til å være med å instruere.

Jokerspace åpnet 26. oktober 2019. Dette er det første åpne makerspacet i Valdres, og en fantastisk arena for kodeklubb. Se bilder av åpningen på instagram her.