Om Lær Kidsa Koding

Lær Kidsa Koding! er en frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet.

Formål

Vi vil hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Verdigrunnlag

 • Vi har en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører.
 • Vi legger vekt på å ha et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig argumentasjon.
 • Vi er nøytrale når det gjelder partipolitkk og valg av plattform og teknologi.
 • Vi er deltagere i det samme prosjektet, som privatpersoner og ikke som representanter for organisasjonen vi tilhører, men vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer.
 • Vi er opptatt av likestilling og like muligheter, derfor ønsker vi å være et reelt tilbud til alle.

Lær Kidsa Koding er en frivillig bevegelse, og alle deltagere og bidragsytere må til enhver tid vurdere sin habilitet. Oppstår det på noe tidspunkt usikkerhet om habilitet, ta kontakt med Lær Kidsa Kodings koordinatorer.

Kodeklubbens verdier

 • Kodeklubben er for alle
 • Kodeklubben er gratis
 • Kodeklubben er kreativ
 • Kodeklubben er gøy!
 • Kodeklubben er åpen og inkluderende

Notater til verdiene:

 • Kodeklubben har mangfold som en av sine verdier (“Kodeklubben er for alle”). Det betyr at alle skal få bli med. Mangfoldet må også gjelde de frivillige. Alle barn trenger å se både kvinnelige og mannlige frivillige for å lære at koding ikke kun utføres av en bestemt gruppe i samfunnet.
 • Mangfoldet gjelder også i sosiale lag. Vi må ikke være med på å skape et digitalt klasseskille. Det er greit å ta litt betaling om det ikke er andre måter å drive klubben på, men prøv å gjøre det så billig som mulig. Server vann og tørre kjeks, finn gratis lokaler og kutt ut dingser og reklamemateriell hvis du ikke kan finne sponsorer i nærmiljøet.
 • Prøv å ikke gi barna “roller” a la “dere bråkegutter” eller “dere snille jenter”. Barn tar de rollene de får, og straks er kodeklubben med på å sementere de rollene. Forhold dere til barna som enkeltindivider. Lær navna så fort du kan, og bruk de!
 • Kodeklubben er ikke en skole. Ikke alle barn er klar til å lære veldig mye i løpet av en kveld. Ta hensyn til det og prøv å være åpen for tull og tøys i tillegg til alt annet.
 • Følg Kodeklubbens Code of Conduct – Etiske retningslinjer
 • Kodeklubben får sitt navn etter hvor i landet den befinner seg. Det gjør det lettere for folk å finne den.

Organisering

Lær Kidsa Koding er et nettverk for alle i Norge som er opptatt av verdien av å lære barn IT, og Lær Kidsa Koding skal være en arena for samspill, engasjement og lokale muligheter. Gjennom Lær Kidsa Koding skal de lokale ildsjelene og det lokale engasjementet styrkes og omsettes i konkrete aktiviteter og tilbud. Lær Kidsa Koding bistår de lokale aktivitetene og arrangørene som feks. lokale Kodeklubber. Lær Kidsa Koding verken styrer eller regulerer de lokale initiativene.

Lær Kidsa Koding arbeider for å utvikle lærestoff og undervisningsopplegg på flere nivå og for et mangfold av teknologi.

Lær Kidsa Koding et løst organisert frivillig nettverk av av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter som kan hjelpe hverandre på tvers av landet. LKK er summen av de aktivitetene som til en hver tid foregår rundt i landet.

Om du vil vite mer om filosofien bak hvordan vi gjør ting kan du lese bloggposten: Lunchprat med Vegard Kolbjørnsen: Hva slags forening er vi?. Her kan du lese litt om historien vår: Hvordan Lær Kidsa Koding! ble til

Personvern

Vi har en egen side om personvern i foreningen og kodeklubbene.

Samarbeidspartnere og sponsorer

Vår hovedpartner Samsung støtter oss med en fulltidsstilling, og har opnet opp for samarbeid og muligheter vi ellers ikke kunne fått. I løpet av fire år har LKK fått opp over 160 kodeklubber, et snitt på 25 arrangementer i uka og mange frivillige over hele landet. Uten denne støtten ville vi ikke kunnet koordinert alt det frivillige arbeidet som legges ned i Lær Kidsa Koding.

Tekna er en fagforening vi samarbeider tett med. Ved hjelp av Tekna får vi både kjøpt inn masse utstyr til kodeklubber og sammen lager vi både lærerkonferanser, kodekvelder, stands på konferanser og festivaler.

Mediebruket logo

Mediebruket er et konsulentselskap som har bygget og drifter våre nettsider.

Internasjonale partnere

Vi har et godt samarbeid med organisasjoner i andre land. De du ser under har vi hatt utstrakt kontakt med. Vi får lov til å oversette materiale fra de fleste av partnerne på ikke-kommersielle vilkår (CC-BY-SA eller tilsvarende lisenser).

tumblr_inline_nd2b0tDhbJ1qz7rod    logo   6BwxGmnC4CcJPDHKouwJ2A-code-logo-640x640    EU-Codeweek-2-e1434623405469    screen-shot-2016-12-16-at-22-53-19