Våre samarbeidspartnere

I tillegg til frivillig innsats, er vi avhengig av støtte i form av penger og lønnet arbeid for å kunne drive bevegelsen. Blant partnerne finnes det virksomheter som støtter oss finansielt, bidrar ved å la de ansatte bruke arbeidstid eller er aktive samarbeidspartnere i kraft av sitt virke.

Her presenterer vi våre langsiktige partnere. I tillegg til disse har vi stadig samarbeid med – og får støtte fra – andre virksomheter på prosjektbasis. Disse blir nevnt når vi omtaler prosjektene.

Partnere i Kodebanken

Kodebanken utgjør vår økonomiske plattform. Ambisjonen er å ha minst et år buffer for driften, og sikre en solid plattform for felles tjenester som nettsider, påmeldingssystem, oversettelser, etc.

Kodemidler benyttes til å akselerere og/eller utvide aktiviteter, og sikrer lønnede ressurser til administrasjon og oppfølging.

Midlene er låst til Lær Kidsa Kodings formål, eksempelvis:

  • Prosjekter som konferanser, kampanjer, samarbeidsprosjekter som fremmer formålene våre
  • Oppfølging av og bistand til å opprette kodeklubber over hele landet
  • Oppfølging av og støtte til skoler, skoleeiere og utdanningsmyndigheter

Kodebanken administreres av Foreningen for Lær Kidsa Koding. Henvend deg gjerne dit om du ønsker å bli partner!

Under får du en kort beskrivelse av hvordan partnerne hjelper oss – i alfabetisk rekkefølge

Cisco

Cisco er medlem av Kodebanken, og en god samarbeidspartner i kampanjer. Ønsker du å lese mer om Cisco og hva de gjør globalt, les her

Den digitale revolusjonen omfavner alle deler av vårt samfunn og daglige liv, og samspillet mellom mennesker og teknologi blir stadig viktigere. Cisco’s verdensledende samhandlings- og sikkerhetsløsninger er sentrale i få dette til. Samtidig krever utviklingen at vi arbeider på nye måter og bygger kunnskap og kompetanse til å utnytte nye muligheter som teknologien gir. Å kunne koding blir svært viktig for fremtidens kunnskapsarbeider, og skal man bli skikkelig god må man starte tidlig. Lær Kidsa Koding er et svært viktig tiltak for å skape interesse for koding og lære grunnleggende ferdigheter til unge. Derfor er Cisco stolt sponsor og bidragsyter til Lær Kidsa Koding.

Trine StrømsnesAdministrerende direktør

HomeNet

HomeNet er medlem av Kodebanken, og en god samarbeidspartner i kampanjer. Les mer om HomeNet og hvordan de ivaretar sitt sammfunnsansvar på hjemmesidene deres.

Vi i HomeNet ønsker å ta et større samfunnsansvar og bidra til den digitale utviklingen. Det gjør vi blant annet ved å støtte det flotte arbeidet LKK gjør for å frem den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi blant barn og unge. For oss dreier det seg om å investere i den digitale fremtiden gjennom kunnskap om koding fra en tidlig alder. Derfor støtter vi arbeidet med alle kobeklubbene over hele landet og ikke minst arbeidet med hjemmekodeklubbene nå under koronakrisen. Vi ønsker at det skal være enkelt å oppleve de digitale mulighetene og at flere skal bli i stand til å påvirke og drive den digitale utviklingen i samfunnet. LKK bidrar svært positivt i denne utviklingen og dette arbeidet ønsker vi å være en del av

Brynjar AndersenDaglig leder

Schibsted og Finn.no

Lær Kidsa Koding og Schibsted har samarbeidet godt i mange år, helt fra de inviterte oss til å ha kickoff for bevegelsen i FINN-kantina i 2013. Schibsted viser gjennom handling at de mener noe: De arrangerer kodeaktiviteter for barn, og tar samfunnsansvar ved å støtte oss økonomisk. Vi gleder oss til å samarbeide videre om prosjekter, og til å spre det gode budskapet sammen. Ønsker du å lese mer om Schibsted og deres innsats for samfunnet, les her

Selv om barna våre er født inn i en digital virkelighet, er det viktig å sette teknologiopplæring på dagsorden til de yngste. For oss handler det om å støtte opp og ta et større ansvar for barns teknologiforståelse, og forhåpentligvis inspirere flere barn og unge til å velge teknologirettede linjer når de blir større. Lær Kidsa Koding er et fantastisk initiativ som virkelig støtter opp under dette.

Christian Printzell HalvorsenEVP Nordic Marketplaces and CEO of FINN.no

Lær Kidsa Koding påvirker fokus, holdninger og læreplaner i norsk skole. Programmering og teknologi har gått fra å være noe for de få, til noe som preger næringsliv, industrier og offentlig sektor. Om du er fisker, jobber på smelteverk, sykehus eller i media må du mestre digitale løsninger. Schibsted skal gjennom Lær Kidsa Koding øke forståelsen og interessen for programmering, slik at Norge blir et konkurransedyktig og digital kompetent samfunn for fremtiden.

Sven Størmer ThaulowChief Data & Technology Officer

Andre samarbeidspartnere

Disse virksomhetene er langsiktige støttespillere og samarbeidspartnere i et vell av sammenhenger. Her er de oppført i alfabetisk rekkefølge.

Bouvet

Bouvet har siden 2013 latt Simen Sommerfeldt bruke opp til en halv arbeidsdag i uken på aktiviteter tilknyttet Lær Kidsa Koding. Les mer om Bouvet og hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar på hjemmesidene deres.

I Bouvet har vi følgende visjon: «Vi går foran og bygger fremtidens samfunn». Denne visjonen forplikter, og det er derfor viktig og helt nødvendig å støtte Lær Kidsa Koding

Sverre HurumAdministrerende direktør

Excited

Excited er et senter for fremragende utdanning (SFU) finansiert av DIKU, hvor NTNU og Nord Universitet medvirker. Hovedmålet er forbedring av IT-utdanninger på universitetsnivå, men Excited bidrar også til forbedring av IT-utdanning for ungdom, gjennom forskning og innovasjon knyttet til læringsaktiviteter for ungdom og videreutdanning av IT-lærere, Excited støtter oss på mange måter, bla. ved å finansiere sommerjobber der studenter bidrar med oppgaver. Les mer på hjemmesidene deres.

Selv om skolens tilbud innen IT-utdanning blir gradvis bedre, er Lær Kidsa Koding et viktig tilbud for mange ungdommer. LKK gjør også en fin innsats for å øke IT-læreres kompetanse, gjennom sine lærerkonferanser

Guttorm Sindreprofessor / senterleder Excited
Follow a manual added link

IKT-Norge

Siden 2015 har IKT-Norge latt oss ha kontorsted hos dem og hjulpet oss med kontoradministrative oppgaver, og i den tiden Torgeir Waterhouse jobba i IKT-Norge, fikk han bruke arbeidstid til å koordinere aktiviteter tilknyttet Lær Kidsa Koding. Sammen med IKT-Norge har vi også flere pågående samarbeidsprosjekter, blant annet å igangsette Kids Can Code på Sri Lanka og i Kenya.

IKT-Norge har vært en samarbeidspartner med Lær Kidsa Koding  siden starten, både med initiativ og engasjement fra egne ansatte og gjennom å huse Lær Kidsa Koding med kontor i våre lokaler. Lær Kidsa Koding har, og er fortsatt, en av de viktigste stemmene for kunnskap og kompetanse om koding og skape forståelse for et digitalt samfunn for barn og unge i hele Norge.

Fredrik SyversenKonstituert administrerende direktør

Mediebruket

Mediebruket gjorde en kjempejobb med å modernisere nettsidene våre, og drifter dem fortløpende. Les mer om Mediebruket og hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar på hjemmesidene deres.

Arbeidet til Lær Kidsa Koding er viktig, både med tanke på å lære opp kandidater som senere kan bli utviklere hos oss, men også for å gjøre barn og unge bevisste og kritiske i egen bruk av digitale medier. Og for at de skal kunne ta kontroll over sin digitale hverdag.

Arild Finne NybøDaglig leder

Samsung

Samsung var i fem år vår viktigste samarbeidspartner og gjorde det mulig for oss å ansette en prosjektleder som kunne koordinere aktiviteter i Lær Kidsa Koding. Sammen har vi fulgt hverandre i veksten fra få kodeklubber til nesten 200 kodeklubber fra 2014 til og med 2019. Les mer om Samsungs citizenship her.

Vi på Samsung är stolta att ha samarbetat med Lær Kidsa Koding sedan många år och fått se den fantastiska verksamheten växa. Kunskap om digitalisering och teknik är viktigt för det påverkar samhället vi lever i nu och vill skapa för framtiden. Genom Lær Kidsa Koding får unga uppleva möjligheterna med digitaliseringen, och få praktisk kunskap hur de kan använda tekniken för att lösa verkliga problem.

Elin WallbergCorporate Citizenship & Partnerships Manager, Samsung Electronics NordicCitizenship i Samsung

Sparebankstiftelsen Hedmark

Hedmarksmodellen er et prosjekt i Lær Kidsa Koding der vi har ansatt en lærer, Carl A. Myrland, til å gjennomføre en rekke tiltak for å få mer koding både i skoler og på fritida i Hedmark. Sparebankstiftelsen har nå finansiert dette i to år. Les mer om stiftelsen her.

Prosjektet vi har sammen med Lær Kida Koding skal bidra til å gjøre elever, lærere og skolene i Hedmark mer digitale og innovative. Hovedmålet er å øke barnas digitale ferdigheter, fra å være rene konsumenter av teknologi til å bli skapende og kreative gjennom økt kunnskap om koding.

Tore Anstein DoblougDaglig leder

Statnett

Statnett har siden 2017 latt Helge Astad bruke opp til en halv arbeidsdag i uken på aktiviteter tilknyttet Lær Kidsa Koding. De har startet flere bedriftskodeklubber og i 2017 var Lær Kidsa Koding mottaker av Statnett sin julegave til sine ansatte. Les mer om Statnett og hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar på hjemmesidene deres.

Vi støtter Lær kidsa koding fordi fremtiden er elektrisk og digital. Da trenger vi flere digitale hoder til å gjøre jobben

Auke LontKonsernsjef

Tekna

Tekna er en fagforening vi samarbeider tett med. Ved hjelp av Tekna får vi både kjøpt inn masse utstyr til kodeklubber og sammen arrangerer vi både lærerkonferanser, kodekvelder, stands på konferanser og festivaler. Tekna samarbeider med Lær Kidsa Koding om å opprette lokale kodeklubber der Tekna har tillitsvalgte. Les mer om Tekna og deres engasjement her.

Tekna er opptatt av at barn og unge skal finne realfagsglede gjennom aktiv deltakelse. Ved å la de unge være med å skape og forstå teknologi, legger man grunnlaget for neste generasjon problemløsere!

Lise Lyngsnes RandebergPresident i Tekna