Hedmarksmodellen

I 2018 startet vi satsingen på en regional modell for å fremme koding i skole og fritid for barn og unge i Hedmark. Fra 2020 søker vi partnere for å etablere modellen flere steder i landet.

Å starte et regionalt prosjekt som Hedmarksmodellen kan ha stor effekt for barns digitale kompetanse. I løpet av to år i Hedmark, har vi oppnådd følgende:

  • Arrangert fire todagers regionale lærerkonferanser for over 400 lærere
  • Økt antall deltakende skoler på Kodetimen fra 42% av grunnskolene i Hedmark i 2017, til 66% i 2019
  • Økt antall deltakende elever på Kodetimen fra 3000 elever i 2017, til 6400 i 2019
  • Bidratt til etablering av fem nye kodeklubber i Hedmark
  • Satt koding på dagsorden for flere kommuner
  • Bygget nettverk av frivillige, lærere og lokalt næringsliv som ønsker å lære kidsa koding
  • Utviklet en modell for koding etter skoletid, basert på AKS/SFO-modellen fra Oslo
  • Påbegynt arbeid for å gi lærerstudenter litt erfaring med koding i skolen.
  • Initiert spennende prosjekter for de kommende årene.
  • Tilegnet oss mye kunnskap om struktur og “do’s and don’ts”, sånn at nye regionale prosjekter kommer raskere i gang.

“For et fantastisk opplegg! Jeg er superinspirert!”

“Dette var supert – flere burde vært med på en slik konferanse.”

“Utrolig gode foredrag/innlegg. Samt stort sett veldig matnyttige workshops. God miks av lytting og ‘gjøring’”

Tilbakemeldinger etter lærerkonferansen på Elverum, januar 2020.

Kontakt oss på info@kidsakoder.no om du er interessert i å lede et prosjektarbeid i din region!

Hedmarksmodellen er gjort mulig gjennom fantastisk velvilje og støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Vi retter en stor takk til stiftelsen for støtten de to første årene av prosjektet, og gleder oss til å ta fatt på fortsettelsen i prosjektår 3 og 4. Norge trenger aktive og samfunnsbevisste private og offentlige aktører, som gjør det mulig for frivillige og ildsjeler å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet.

Prosjektet vi har sammen med Lær Kida Koding skal bidra til å gjøre elever, lærere og skolene i Hedmark mer digitale og innovative. Hovedmålet er å øke barnas digitale ferdigheter, fra å være rene konsumenter av teknologi til å bli skapende og kreative gjennom økt kunnskap om koding.

Tore Anstein DoblougDaglig leder