To nye år med Hedmarksmodellen!

Endelig kan vi slippe katta ut av sekken: Det blir to nye år med Hedmarksmodellen. Sparebankstiftelsen Hedmark var så fornøyde med jobben vi har gjort, at de la midler for både år 3 og 4 på bordet! 

Hedmarksmodellen er et prosjekt der Lær Kidsa Koding har, gjennom å engasjere en lærer i en 50 %-prosjektstilling, arrangert lærerkonferanser i koding for å forberede de til ny læreplan og dyrket frem flere frivillige initativ slik at flere barn og unge i Hedmark kan lære seg koding på skolen og på fritida. 

Fra venstre: Simen Sommerfeldt (styremedlem Foreningen for Lær Kidsa Koding), Carl Andreas Myrland (prosjektleder i Hedmark), Michael Oreld (Sparebankstiftelsen Hedmark), Torgeir Waterhouse (styremedlem Foreningen for Lær Kidsa Koding) og Herdis Moldøen (daglig leder i Foreningen i Lær Kidsa Koding)

Det har vore fantastisk flott å få til eit regionalt prosjekt sammen med Sparebankstiftelsen Hedmark. At vi får muligheten til å gi gratis lærerkonferanser, starte egne og bli med på andres initiativer for å få til et mer levende Hedmark, er givende. Vi har klart å skape en modell vi lett kan kopiere til andre steder!

Herdis Moldøen, daglig leder Lær Kidsa Koding

Sparebankstiftelsen Hedmark gir årlig betydelige beløp i gaver og støtte til prosjekter som ønsker å skape et levende Hedmark. Lær Kidsa Koding er en av gavemottakerne som har fått betydelig støtte de siste årene.

Prosjektet vi har sammen med Lær Kidsa Koding skal bidra til å gjøre elever, lærere og skolene i Hedmark mer digitale og innovative. Vi har lagt grunnlaget for det i de to første årene av prosjektet, men det er nå når de nye læreplanene blir innført i skolen, det virkelig blir spennende og vi kan begynne å se resultater

Michael Oreld, Sparebankstiftelsen Hedmark

Hva har Lær Kidsa Koding gjort i Hedmark?


I løpet av de to første årene har Carl Andreas Myrland, som er ansatt i prosjektstillingen vår i Hedmark, arrangert fire lærerkonferanser, en for hvert interkommunale samarbeidsområde i Hedmark. I tillegg har han holdt flere kurs i Kodetimen, Lær Sjefen Koding i Nord-Østerdal, bidratt til å starte fem kodeklubber, og knyttet kontakter over hele Hedmark, noe Lær Kidsa Koding kommer til å dra nytte av de neste to årene.

Det første prosjektåret var i stor grad et innkjøringsår, både for oss selv, for samarbeidet med kommunene og for å gjøre prosjektet vårt kjent. Siste halvdel av prosjektår 2 ble, som det meste annet, rammet av Kovid-19-nedstengingen av samfunnet.

Skoleklasse tester ut koding med Sphero-ball på Hamar bibliotek. Foto: Monica Haugen

Resultatet av de to første årene, kort oppsummert:

 • Fire todagers lærerkonferanser. Nord-Østerdal, Hedmarken, Sørfylket og Sør-Østerdal
 • 5 Kodetimen-kurs i Sør-Østerdal
 • Lær Sjefen Koding i Nord-Østerdal
 • Fått frem initiativer til kodeklubber i Ringsaker, Løten, Stange og Våler
 • Startet samarbeid med lærerutdanningsinstitusjoner for å bidra til å lære studentene koding.
 • Økt deltakelsen i Kodetimen dramatisk. I 2019 var 66 % av skolene i Hedmark representert i Kodetimen, og 6400 elever deltok! Til sammenligning deltok 42 % av skolene og 3000 elever i 2017, og 43 % av skolene og 3800 elever i 2018.
 • Vi jobber også med en modell for koding etter skoletid, som er et positivt bidrag i lokalsamfunnet.

Dette skal Lær Kidsa Koding jobbe med de neste to årene

 • Utforme enkle undervisningsopplegg for hele grunnskolen der en tar utgangspunkt i relevante kompetansemål i ny læreplan og lager en rød tråd gjennom hele grunnskolen.
 • Arrangere lærerkonferanser for de fire regionene i Hedmark der fokuset er implementering av programmering i ny læreplan for hele grunnskolen
 • Arrangere lærerworkshops i spesifikke verktøy for skoler/kommuner
 • Bistå innføring av “koding etter skoletid”-modellen, der ungdomsskoleelever lærer yngre barn koding, i flere kommuner i Hedmark
 • Bistå alle skoler i Hedmark med deltagelse på Kodetimen, en times programmeringsundervisning i desember. Mål om økt deltakelse fra skoler i Hedmark.
 • Etablere strukturert faglig samarbeid med lærerutdanningen og bistå studenter i praksis med koding i skolen.
 • Videreutvikle det bærekraftige ressursnettverket for lærere, samarbeidspartnere og frivillige som er skapt i Hedmark de siste to årene. Bruke nettverket til bl.a. å utvikle oppgavesett, invitere til prosjektkvelder, workshops og andre sosiale sammenkomster som kan sette Hedmark på kartet. 
 • Øke og bistå etablering av nye kodeklubber i flere kommuner

Kontaktpersoner for mer informasjon

Lær Kidsa Koding: Herdis Moldøen, daglig leder – 47901568

Sparebankstiftelsen Hedmark: Michael Oreld, Prosjektleder for samfunn og gaver  – 95178007