Vi ønsker å øke rekrutteringen til IT-yrkene ved å inspirere barn og ungdom i hele Norge til å lære seg å programmere. En annen målsetning er å sikre at ungene våre blir i stand til å styre/kontrollere en verden som blir mer og mer digitalisert – og unngå at de blir rene forbrukere. Vi ønsker å være et verdinettverk for alle i Norge som ønsker å lære barn IT, å veilede alle som gjennom oss vil lære barn og ungdom IT, og å tilby kurs for dem som vil kurse barna. Vår ambisjon er i første omgang å lage et bra nettsted som kan hjelpe deg som ønsker å komme i gang med egne barn eller holde kurs på den lokale skolen. Vi skal ikke lage egne kurs sentralt, men være en inkubator og et sted med oversikt, der folk kan komme og lære av hverandre både på nett og fysisk.

På lokalt nivå tilbyr vi hjelp til å finne møteplasser hvor folk kan lære å hjelpe egne og andres barn, og få presentert morsomme og spennende kursopplegg på møter. Vi kan også ha workshops med voksne og barn, bedriftsworkshops for ansatte, etc. etc. Bli med og utforsk hva vi kan gjøre!

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=ZdhsZj_MeJc]

Har dere noe uttalt verdigrunnlag?

  • Vi har en positiv og konstruktiv holdning til myndigheter og andre aktører.
  • Vi legger vekt på å ha et raust og konstruktivt miljø. I meningsutvekslinger skal vi holde oss til saklig argumentasjon.
  • Vi er nøytrale når det gjelder partipolitkk og valg av plattform og teknologi.
  • Her er vi deltagere i det samme prosjektet, og deltar som privatpersoner og ikke som representanter for organisasjonen vi tilhører. Samtidig som vi bringer perspektiver fra våre respektive miljøer.
  • LKK er en frivillig bevegelse, og alle deltagere og bidragsytere må til enhver tid vurdere sin habilitet. Oppstår det på noe tidspunkt usikkerhet om habilitet, ta kontakt med LKKs koordinatorer.
  • Vi unngår unødvendige mellomledd. “Organizations organize, movements move!”

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...