Politisk interesse for koding i skolen!

Politisk interesse for koding i skolen!

Oslo Arbeiderparti vil gi fire millioner kroner for at alle fjerdeklassinger i Oslo skal få lære programmering på Aktivitetsskolen!

Koding blir valgfag på ungdomsskolen!

Koding blir valgfag på ungdomsskolen!

Et av våre store mål er at den norske skolen skal undervise i programmering, og nå blir det en realitet!

LKK utvikler materiell!

LKK utvikler materiell!

Kodeklubben Trondheim har ansatt to studenter i sommer til å jobbe med kodeklubbens oppgaver.