Argumentasjon

Informasjonsteknologi er viktig for samfunnet og påvirker barns liv fra de er små. Datamaskiner og Internett har i løpet av kort tid tatt en stor plass i hverdagen, men denne utviklingen er ikke gjenspeilet i skolens læreplaner enda.

Les også denne

kronikken i DN

Informatikk – informasjonsalderens fag

Grunnlaget for all teknologien som omgir oss finner vi i faget informatikk. Det er et viktig fag og på lik linje med for eksempel matematikk, og en naturlig del av allmenndannelsen idag. Informatikk binder sammen mange aspekter som er viktige for å forstå og beherske informasjonsteknologien:

  • Programmering av datamaskiner. Ved å lære om programmeringsspråk og datamaskiner blir man istand til å ta kontroll over teknologien og bruke den slik man vil, fullt ut. Alle som skriver sitt første program opplever at datamaskinen blir mye mindre mystisk. Programmering gir makt til å bruke datamaskinen som kreativt verktøy. Men selv om programmering er en viktig del av informatikk har faget også mange andre viktige aspekter.
  • Informasjon og kommunikasjon. Teknologien har gitt oss muligheten til å lagre, overføre og behandle store mengder informasjon. Vi får inntrykk fra verden gjennom smarttelefonene og datamaskinene våre hver eneste dag. Enorme mengder kunnskap er tilgjengelig bare ved hjelp av noen få tastetrykk. Faget informatikk lærer oss hvordan dette foregår og hvilke muligheter som ligger i teknologien.
  • Modellering og struktur. Teknologien lar oss lage modeller av virkeligheten, som for eksempel når meteorologen simulerer været eller arkitekten tegner et hus. Vi kan også lage modeller av ting som ikke er virkelige, noe som blant annet skaper stor glede i form av dataspill. Informatikken gir oss metodene for å representere og håndtere det komplekse ved hjelp av enkle strukturer.
  • Samfunn, filosofi og etikk. Hvordan påvirker teknologien samfunnet vårt? Hvordan kan makt utøves, åpent og skjult, gjennom bruk av digitale verktøy? Hvilke nye muligheter er skapt og venter på å bli oppdaget? Hva kan andre finne ut om deg? Ved å lære informatikk får man en dypere forståelse av disse viktige problemstillingene.

Informatikk i skolen – mange gevinster for både elevene og samfunnet

Informatikk er åpenbart et viktig fag, men det er ikke like åpenbart hvordan og hvorfor det skal innføres som fag i skolen. Det er en utfordring at informatikk ikke har århundrelange tradisjoner, slik som de andre skolefagene har. Likevel er det klart at elevene kan få mange former for utbytte av å lære ulike aspekter av informatikk:

  • Programmering er nyttig. Programmering er et verktøy for å lage ting med datamaskinen – et verktøy med større rekkevidde enn papir og blyant. Programmering gir eleven mulighet til å beherske datamaskinen og uttrykke seg kreativt med digitale medier.
  • Systematisk tenking og kreativ problemløsing. For å løse en oppgave ved hjelp av programmering er det nødvendig å formulere presist hva programmet skal gjøre. Da må elevene forstå problemstillingen og dele oppgaven opp i mindre deler som kan uttrykkes i et programmeringsspråk. Dette gir trening i å løse problemer på en systematisk måte med en klar overføringsverdi til problemløsing på andre områder.
  • Fullføring av et arbeid. Å lage et program er alltid et prosjekt. Det krever målrettet innsats å skrive et program, og det er sjelden alt fungerer som det skal på første forsøk. For å fullføre prosjektet kreves det mange omganger med testing og forbedring. Programmering hjelper derfor elevene å utvikle en god arbeidsmetodikk som de kan dra stor nytte av i arbeidslivet.
  • Motiverende aktivitet. Programmering gir resultater som er visuelle og lar elevene uttrykke seg med digitale medier som de kjenner godt, for eksempel spill, nettsider og apper. Det er svært motiverende å kunne vise frem et program som fungerer og gjør noe kult eller nyttig. I arbeidet får elevene umiddelbar tilbakemelding når de ser hvordan programmet virker, og får muligheten til å finne veien videre på egenhånd.
  • Utvikle interesser og talent. En del elever vil ha lyst til å lære mer om programmering enn det skolen kan tilby. Takket være mye godt lærestoff som er tilgjengelig på Internett, vil disse elevene ha mulighet til å ta det videre så langt de måtte ønske, både i skolen og på fritiden. For elever med talent for realfag er dette en unik mulighet til faglig utvikling. Skolen kan lett spille en viktig rolle for disse elevene ved å gi dem råd og veiledning, gjerne med støtte fra Lær Kidsa Koding.
  • Det digitale samfunnet. Informasjonsteknologien har gitt fantastiske muligheter til samfunnet, fra produktivitet og verdiskapning til livskvalitet og underholdning. Mange muligheter er fremdeles uoppdaget, og vi trenger de unge til å føre utviklingen videre. Skolen må lære elevene å forstå det digitale samfunnet. Det er viktig at de unge er bevisste på både dets muligheter og utfordringer, både hva andre kan gjøre med teknologien og hva de selv kan skape.

Informatikk i skolen  – idag og i fremtiden

Faginnholdet i dagens læreplaner gjenspeiler fortsatt tradisjonene fra før datamaskinens tid. Selv om digitale ferdigheter er definert som en grunnleggende ferdighet, så formidler skolen idag bare kompetanse på bruk av datamaskiner i tradisjonelle arbeidsoppgaver. Informatikk som fag er nesten fraværende i skolen idag. Vi må regne med at kreativt bruk av teknologi vil få en tydeligere definert plass i fremtidens skole, men også i dagens læreplaner er det mange muligheter for å ta inn programmering både som fag og som verktøy. Les mer om hvordan dette kan gjøres på kidsakoder.no/skole.

Bevegelsen Lær Kidsa Koding koordinerer et betydelig arbeid av kompetente frivillige, mange av dem lærere, som utvikler lærestoff for formidling av informatikk og programmering i skolen. Vi ønsker velkommen alle som har lyst til å bidra i denne store dugnaden for å gi skolen et digitalt kunnskapsløft.