Arrangere lærerkonferanse

Lærerkonferanser er noe Lær Kidsa Koding arrangerer rundt om i landet for å legge til rette for at lærere skal kunne ta programmering inn i undervisning i skolen.

Lærerkonferanser arrangeres av LKK nasjonalt og i samarbeid med lokale grupper/kodeklubber/frivillige i nettverket vårt. Vi ønsker også å etablere samarbeid med skoler, universitetet, høyskoler, biblioteker og kommunale avdelinger m.m. lokalt.

LKK står for påmelding og faktureringen til konferansene, det er en liten påmeldingavgift for å delta på konferansene. Standard påmeldingavgift er kr. 500,- for første deltager, kr. 400,- for øvrige deltagere fra samme skole og kr. 150,- for studenter. Vi ønsker å fortsette dette prinsippet, og ligge så lavt som mulig, men det er også mulig å få lokale sponsorer til å bidra for å dekke utgifter.

konferanse2

Nedenfor følger en oversikt over hva som kreves for å gjennomføre en lærerkonferanse og hvordan det kan gjøres. Dette gjør at konferansene blir lettere å arrangere, og at vi får en struktur som sørger for at det ikke spiller noen rolle hvor i landet en deltar på en slik konferanse.
Forslag til timeplan:

  • 09:00 Foredrag
  • 11:00 Lunsj
  • 12:00 Workshops del 1
  • 14:00 Workshops del 2
  • 16:00 Ferdig

Hva trengs?

Hva Hvordan Hvorfor OBS!
Lokaler Snakk med lokale høgskoler eller uni, IT-bedrifter, kommunen, biblioteker eller andre steder i deres nærområde som kan tenkes å ha plass til noen titalls lærere. Si hva du vil, men IKT gjør seg best innendørs. Lokalene bør ha en solid wifi-løsning og rikelig med strømtilkoblinger, samt en stor skjerm.
Foredrags-holdere Har dere en IKT-utdanning ved den lokale videregående skolen, eller hs/uni er dette et bra sted å begynne. Ellers er LKK fullt av bidragsytere fra hele landet, så ta kontakt med oss om dere har problemer med å skaffe folk Gode eksempler på praksis fra skoler, ideer og erfaringer fra folk som har gått opp noen stier i forkant er utrolig motiverende og stimulerende. Det kan være lurt å bruke et foredragsholderskjema som de kan fylle ut med info om seg selv. Da sparer man seg for en del jobb når ting skal publiseres.
Kursholdere Disse kan gjerne være de samme som foredragsholderne, men finn gode lokale løsninger, for å sitere Regjeringa. Å bli presentert for fiks ferdige opplegg man bare kan ta med seg “hjem” til egen skole og gjennomføre er gull verdt for lærere i en travel hverdag! Som over.
Lunch Lokale cateringselskaper stiller gjerne opp. Forslag til rimelig og god mat er wraps av ulike slag eller pizza. Det er koselig å ta en matbit i fellesskap, og mat man får servert er alltid bedre enn matpakke. Husk å gi folk muligheten til å varsle om de har allergier eller annet som må tas hensyn til.
Markeds-føring Sosiale medier og kidsakoder.no er fine steder å begynne for å kunngjøre at det er noe i gjære. Når man har et program klart er det lurt å kontakte kommuner og skoler direkte. Sosiale medier er bra for å “spre ordet”, men i skolen er folk veldig bundet til eposten sin og intern kommunikasjon.
Påmeldings-system Ta kontakt med LKK for å opprette påmeldingssystem. For ordens skyld ønsker vi at man benytter felles påmeldingsløsning for alle lærerkonferanser

Her kan dere se bilder og referat fra lærekonferansene i Trondheim og Oslo våren 2015.

Ønsker du å arrangere en lærerkonferanse? Ta kontakt med vår prosjektleder via kidsakoder.no/kontakt.