Et brudd på personopplysningssikkerheten, er et brudd på sikkerheten som fører til utilsiktet eller ulovlig tilintetgjøring, tap, endring, ulovlig spredning av eller tilgang til personopplysninger som er overført, lagret eller på annen måte behandlet. Et brudd kan enten oppdages internt eller kan komme inn via melding fra en person/enhet som har fått kjennskap til eller mistanke om et brudd. Si i fra til overordnede koordinator. Dersom det foreligger et brudd må det alltid varsles.

Posted in: Personvern