En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som enkeltperson. Typiske personopplysninger er navn, adresse, telefonnummer, e-post, fødselsnummer og fingeravtrykk. Et gjenkjennbart bilde er også en personopplysning, det samme gjelder bilnummer, lokasjons – eller kjøpemønstre på nett.

Posted in: Personvern