Loven gjelder enhver form for behandling av personopplysninger. Med behandling menes i praksis all prosessering som skjer i et IT-system, samt papirbasert behandling i enkelte tilfeller (liste av deltakere og lignende). Eksempler på behandling kan være innsamling, registrering, oppbevaring, lagring, organisering, overføring og sletting av personopplysninger. Retningslinjene gjelder altså selv om man ikke føler at man «gjør noe spesielt» med personopplysningene. 

Posted in: Personvern