Valgfag

Denne siden handler om valgfaget i programmering som skal arrangeres på 146 ungdomsskoler fordelt på 53 kommuner rundt om i landet fra høsten 2016 til våren 2020.

Læreplanen er klar, og vi bidrar med innhold, erfaringsdeling og opplæring rundt om i hele landet. [Siden vil oppdateres fortløpende]

Valgfaget i programmering har to hovedområder:

Modellering

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Gjøre rede for hvordan datamaskiner og programmer fungerer, inkludert et utvalg utbredte programmeringsspråk og deres bruksområder
  • Omgjøre problemer til konkrete delproblemer, vurdere hvilke delproblemer som lar seg løse digitalt, og utforme løsninger for disse
  • Dokumentere og forklare programkode gjennom å skrive hensiktsmessige kommentarer og ved å presentere egen og andres kode

Koding

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • Bruke flere programmeringsspråk der minst ett er tekstbasert
  • Bruke grunnleggende prinsipper i programmering, slik som løkker, tester, variabler, funksjoner og enkel brukerinteraksjon
  • Utvikle og feilsøke programmer som løser definerte problemer, inkludert realfaglige problemstillinger og kontrollering eller simulering av fysiske objekter
  • Overføre løsninger til nye problemer ved å generalisere og tilpasse eksisterende programkode og algoritmer.

Sjekk ut hele forsøkslæreplanen her, og sjekk hvilke skoler som skal delta i pilotprosjektet her. Flere lærere holder på å skissere årsplaner for valgfag programmering, og her er noen eksempler som andre kan dra nytte av og bruke som inspirasjon:

Veiledningen til valgfag programmering er nå publisert og du kan finne den her.

Lær Kidsa Koding har gjennom flere år med undervisning i programmering gjort seg mange erfaringer og har produsert mye læringsmateriell. Dette er ressurser som vi ønsker å dele med alle interesserte.

Sjekk også ut IKT-senteret sitt notat “Koding i skolen” på iktsenteret.no/ressurser/notat-koding-i-skolen.

Ta gjerne kontakt med oss via kidsakoder.no/kontakt dersom spørsmål.