Skole

OBS! Vi jobber med å oppdatere skolesidene våre i tråd med LK20. Informasjon du finner her innen det arbeidet er fullført, kan være utdatert. Har du spørsmål, ta kontakt med oss!

Vi har opprettet en egen side for dette faget, sjekk ut kidsakoder.no/skole/valgfag.

For skolerelaterte spørsmål, kan du også spørre direkte i skoleforumet vårt på Lær Kidsa Koding lærerforum på Facebook eller på forum.kidsakoder.no

Nedenfor er en oversikt over mange andre måter skoler kan ta programmering inn i klasserommet.

Skole

Programmering i skolen – hvorfor og hvordan?

Elever bør lære om programmering både som en del av allmenndannelsen i vårt samfunn, som et kreativt verktøy, som en nyttig ferdighet og som en morsom og motiverende aktivitet. En mer utfyllende begrunnelse for hvorfor programmering og informatikk bør inn i skolen finner du her.

Les gjerne også denne kronikken som sto på trykk i dagens næringsliv.

Her har vi samlet en del rapporter og utredninger som omhandler programmering i skolen

Det er utviklet mye lærestoff på norsk for Kodeklubben som også kan brukes i skolen, og LKK utvikler nå programmeringsoppgaver knyttet til dagens læreplaner.

Kodetimen

Kodetimen er et konsept for å introdusere programmering i løpet av én skoletime. Det er utviklet ferdig lærestoff for alle klassetrinn, fra barnehage til videregående, og opplegget forutsetter ikke at læreren kjenner til programmering fra før.

Konseptet er enkelt: lærer melder på klassen sin, finner forslag til oppgaver på nettsidene våre og gjennomfører kodetimen. Mer om dette finner du på sidene til Kodetimen.

Lærernettverk og -konferanser

Det er mange lærere rundt om i landet som tar i bruk koding i undervisningen. Hvert år arrangerer LKK flere kurs og konferanser for lærere rundt om i landet, for opplæring og erfaringsutveksling. Målet er å tilby innhold og materiell som er så konkret at lærerne kan ta det i bruk i undervisningen umiddelbart. Les mer om våre lærerkonferanser her.

Et aktivt forum for lærere finner du på Facebook. Her er det mulig å stille spørsmål til de som er aktive, og ta del i didaktiske diskusjoner. Dersom du vil være med på å utvikle nytt lærestoff eller har lyst å dele ting du har utviklet så er det et eget forum for lærestoff her, les også innlegget om å dele lærestoff på kidsakoder.no.

Læreplan i koding

Noen skoler har mulighet til å tilpasse timeplanen og frigi tid slik at lærere kan arrangere undervisning i programmering som et fast fag. Vi har laget en skisse til årsplan i koding for et fag med en time programmering hver uke. Les mer om hvordan din skole kan få til dette. Vi har også laget et dokument som motiverer til dette, knytter koding opp mot dagens læreplanmål og beskriver opplegg som kan brukes. Les mer om det her.

Her finner du et eksempel på en Læreplan i Koding fra Digg læring på Knappskog skole.

Programmering i valgfag

I valgfaget Teknologi i praksis kan ca en tredel av faget brukes til programmering. Vi har laget en skisse til treårsplan med koding som inkluderer materiell, vurderingsmåter og tilknytning til læreplanmål.

Elever ved IKT-servicefag som lærere

Elever som går IKT-servicefag på videregående skoler har i dag  en gyllen mulighet til å både lære seg selv programmering og lære bort programmering til andre elever, i skoletiden. Her finner dere et opplegg for hvordan dette kan gjennomføres.

Introduksjon til programmering på SFO

Det går fint å lære bort programmering til de eldste barna på SFO. Vi har et ferdig opplegg for hvordan barna kan få skrive sitt første program, og lære hvordan de kan jobbe videre med det hjemme dersom de vil.

Dette enkle pensumet kan formidles med ungdommer som veiledere, slik som det er oppsummert i dette dokumentet. Ungdommene vil få betalt tarifflønn for sitt bidrag, og på denne måten skaper vi også et tilbud til flinke ungdommer.

Programmering som tilbud til flinke og motiverte elever

For faglig flinke elever er det vanskelig for skolen å gi et tilpasset tilbud, men på nettet finnes mange gode ressurser som elever kan bruke til å lære seg programmering, informatikk og kreativ bruk av datamaskinen. Skolen kan med lite innsats spille en viktig rolle ved å introdusere elevene til disse mulighetene. LKK ønsker å tilby rådgivning til skoler som vil hjelpe flinke elever, ta gjerne kontakt. Vi har en egen nettside med tips til materiell og oversikt over arrangementer for elever som allerede kan noe programmering. Denne kronikken har flere tanker omkring flinke elever.

Aktuelle nettsider og blogger

Noen lærere som bruker programmering i skolen har lagt ut interessant lærestoff på nettet, blant annet disse:

Ser vi utenfor Norge finnes det en overveldende mengde stoff om programmering i skolen, vi nevner for eksempel code.org og Khan Academy. Store samlinger av stoff for lærere finnes blant annet hos vår engelske søsterorganisasjon Computing at School og på ScratchEd.