Intro til kodetimen for skoler

Kodetimen er en skoletime med programmering, ferdig tilrettelagt for elever på alle klassetrinn. Læreren trenger ikke å ha erfaring med programmering. Det er gøy og motiverende, og elevene ser at de kan lære å mestre datamaskinen som et kreativt verktøy. Kodetimen er en stor dugnad hvor vi hjelper til med å bringe Norge inn i det 21. århundre!

Her er en flott veiledning. Skriv den ut og del med andre

Mange elever har sine egne nettbrett og smarttelefoner – og likevel er det nesten ingen som lærer hvordan datamaskiner faktisk fungerer. Vi har aldri vært omgitt av så mange datamaskiner som nå, likevel undervises det mindre i programmering på grunnskolen nå enn for 20 år siden. Hvordan kan Norge da bli en foregangsnasjon i en digital verden? Enkle digitale aktiviteter kan lære barna systematisk problemløsing og gi dem nye muligheter til å uttrykke seg kreativt. Selv om på langt nær alle elevene skal bli systemutviklere, vil å kunne litt programmering være en verdifull ferdighet å ha. Uansett om en skal jobbe med fornybar energi, helse og omsorg, salg og service, økonomi, etc., vil en ha interaksjon med datamaskiner, og dermed har nytte av å vite hvordan de fungerer. Og mange yrker bruker digitale verktøy som kan scriptes (Excel, CAD) slik at de kan automatisere arbeidsoppgavene.

Mange fine aktiviteter

Vi tilbyr er en samling nettbaserte oppskrifter som hvem som helst kan gjennomføre med en nettleser eller nettbrett. Eller uten datamaskin. Ingen tidligere erfaring er nødvendig, men det anbefales sterkt at læreren går gjennom opplegget selv i forkant. Vi tilbyr undervisningsopplegg rettet mot alle elever fra og med barnehagen og opp til og med videregående skole.

Meld på klassen eller skolen

Fyll inn påmeldingsskjemaet. Skriv gjerne ut veilederen og få kollegaene på skolen til å melde på sine klasser. Om du vil: Prat gjerne med rektor om å gjennomføre det på hele skolen eller prat med oppvekstkomiteen om å gjennomføre Kodetimen i hele kommunen. Her har vi utkast til epost som du kan sende til foreldrene

Slik gjennomfører du

Aller først: Skriv ut veiledningen vår! Der står mye forklart. Dere vil finne alle oppleggene våre på kidsakoder.no/kodetimen/oppgaver. Her kan du gå inn på forhånd og velge hvilke prosjekter dere ønsker å gjennomføre med elevene. Vi har delt inn oppgavene etter hvilken aldersgruppe og erfaring de passer best for, slik at det skal være lettere for dere å finne et passende opplegg. Alt som trengs er å vise elevene hvordan de kommer igang, også jobber de med det selvstendig eller i grupper resten av timen. Verre er det ikke! Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse av hvordan du kan forberede deg til Kodetimen og hvordan den kan gjennomføres.

Skriv ut diplomer til deltagerne

Alle synes det er hyggelig å få et diplom for innsatsen.

Om du har spørsmål eller innspill

Kontakt oss gjerne på kodetimen@kidsakoder.no!