Kodetimen

Kodetimen er en skoletime med programmering, ferdig tilrettelagt for elever på alle klassetrinn.

Kodetimen er en del av Hour of Code som er en verdensomspennende frivillig, digital dugnad for at barn skal kunne lære koding i skolen.

Meld klassen din på Kodetimen

Læreren trenger ikke å ha erfaring med programmering. Vi kommer med forslag til oppgaver du kan bruke for en times undervisning i koding.

Kodetime-kampanjen arrangeres 3.-9. desember (uke 49), men dere kan selvfølgelig arrangere kodetime akkurat når dere vil.
Meld på klassen din >

Finn oppgavene her

Vi har plukket ut noen gode oppgaver du kan bruke.

For de yngste

For mellomtrinnet

Kodetimen med Frozen i CodeStudio, for ungdomstrinnet og oppover

For ungdomstrinnet og oppover

For ungdomstrinnet og oppover

Nå har 11160 elever fra 202 skoler meldt seg på!

Hvis du vil bruke andre oppgavesett, finner du flere oppgaver både på nynorsk og bokmål på oppgavesidene våre. Du kan også bruke oppgaver fra Kodetimen tidligere år eller ta utgangspunktet i opplegget på Code.org (som delvis er oversatt til nynorsk og bokmål).

Mer informasjon finner du på disse sidene:

For skoler | Foreldre og bedrifter  | Forberedelser | Oppgaver |

Spørsmål kan sendes til kodetimen@kidsakoder.no.