Starte Kodeklubb

Les mer om hvordan du starter en Kodeklubb i ditt lokalmiljø.

Hvordan en kodeklubb drives er opp til de som har tatt initiativet, nesten ingen kodeklubber i Norge kjører helt likt opplegg, men tilpasser lokalt ut ifra kompetanse, interesse, tid og tilgang til lokaler og utstyr. Samtidig har vi også mange erfaringer som kan være til nytte for hvordan en kan starte opp eller videreutvikle sin egen kodeklubb. Ta gjerne kontakt med prosjektleder via kidsakoder.no/kontakt dersom du ønsker å starte opp!

Forarbeid

Les det du finner om Lær Kidsa Koding og Kodeklubben på kidsakoder.no, her har vi egne sider for våre ulike satsingsområder (feks. Kodeklubben, skole, Kodetimen osv) samt at vi prøver å dele gode erfaringene som nyhetsinnlegg på bloggen vår. Andre nyttige sider i oppstarten er code.org og scratch.mit.edu, for å få innsikt i hvor en kan starte. Sjekk ut oppgavesiden på oppgaver.kidsakoder.no for å finne hvilket programmeringsspråk du ønsker å benytte.

Det finnes mange kodeklubber rundt om i Norge. Kanskje det allerede finnes en i nærheten av deg? Sjekk ut kartet vårt! Ta kontakt med de nærmeste og høst av deres erfaringer. Kanskje dere til og med kan samarbeide?

Ambisjonsnivå

Noe av det første du bør tenke på er hvilket ambisjonsnivå du ønsker å legge deg på. Vi anbefaler å begynne i det små og heller utvide etter hvert som tilstrømningen av barn og veiledere er i gang. I større byer, gjerne med tilknytning til universiteter eller høyskoler er erfaringene at det kan være noe lettere å få tilgang på veiledere (studenter). Ta ellers i bruk det du har av nettverk innenfor bekjente/bransjen/kommunen/skolene. Det er viktigere å komme i gang og tilby kurs til noen barn og lære av det, enn å arrangere store kurs for mange helt fra starten av.

Hva kreves?

Du trenger ikke være profesjonell programmerer for å kunne drive en kodeklubb. Kodeklubben har et rikt sett med oppgaver innenfor de mest brukte programmeringsspråkene. Disse er enkle å ta i bruk og krever lite av veileder, annet enn noen små forberedelser. Det viktigste er at det er noen til stede som kan følge opp og som har lest gjennom, og gjerne gjennomført, prosjektene på forhånd. Kodeklubben er en arena for utforskning, læring og kreativitet, ikke et sted hvor et orakel skal fortelle hvordan alt fungerer.

Språk/hvilken teknologi burde jeg velge?

For de minste barna (10 -14 år) og nybegynnere anbefaler vi ofte Scratch, da det er enkelt å komme i gang med, krever kun en nettleser (fungerer ikke på nettbrett), samt at en har mulighet til å lage veldig avanserte programmer. Scratch er et blokk-basert programmeringsspråk og man prgrammerer ved å dra og slippe kodeblokker, i stedet for å skrive mye tekst. Scratch krever at barna klarer å lese og følge en bruksanvisning. For de aller minste barna (4-10 år) er Code Studio en kjempefin start. Gjør deg kjent med sidene og følg for eksempel 20 timers kurs for nybegynnere på code.org. Sjekk ut oppgaver.kidsakoder.no for alt vårt gratis læringsmateriell.

Promotering/sosiale medier

Sett din kodeklubb på kartet på kodeklubben.no ved å registrere en kodeklubb hos oss. Da får kodeklubben en egen nettside hos oss og den dukker opp i kartoversikten over kodeklubber i Norge. Skriv også gjerne et innlegg på bloggen vår om oppstart!

En facebookside eller andre sosiale medier er ofte den beste måtene å få ut informasjon til aktuelle veiledere, foreldre og barn (fra 13 år). Her kan dere opprette arrangement, poste bilder og annen nyttig informasjon. Andre populære kanaler er Meetup eller Twitter.

For å få ut informasjon på dine lokale skoler kan du prøve å kontakte web-ansvarlig i din kommune, skolesjef eller skolene direkte via IT-ansvarlig, SFO/AKS ansvarlig og/eller rektor. FAU kan også kontaktes for å få direkte kontakt med alle foreldre. Informasjon kan da spres videre enten via flyers, oppslag eller digitalt på epost via læringsplattformer.

En annen mulighet er å ta kontakt med din lokalavis og prøve å få dem til å skrive artikler f.eks. før kurset starter og fra første treff. Lokale medier er ofte veldig interessert i dekke slike ting.

Ta kontakt med lokale bedrifter, organisasjoner (Tekna, Nito etc.), høyskoler, universiteter, bibliotek eller vitensentre for å få med veiledere. Kanskje en lærer på den lokale skolen? Dersom det er få veiledere som har mulighet så kan foreldrene til de påmeldte barna bli med, spesielt i starten, da vil det være mye hjelp å få med det grunnleggende.

Personvern

Det er viktig at du behandler personopplysninger på en lovlig og transparent måte. For å gjøre det enkelt, har vi laget et forslag til retningslinjer som du kan bruke som utgangspunkt. Se også hovedsiden vår om personvern, og siden med spørsmål og svar om personvern og kodeklubber.

Finansiering

Ingen kodeklubber er i utgangspunktet avhengig av midler for å kunne drive sin aktivitet. Det finnes gratis læringmateriell på nett, barna tar med egen laptop, og diverse aktører stiller med gratis lokaler og wifi. Men det kan være interessant å dele ut premier eller kjøpe inn utstyr som barna kan få bruke som de ikke har tilgang på til vanlig. Da er det enklest om dette mottas direkte eller sponses, men av og til er ikke det like lett å få til. Da kan det være lurt å registrere en frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret; dette er nødvendig for å f.eks. kunne opprette bankkonto. Frivillighetssentralen kan bistå med dette.

Forsøk å søk etter midler fra for eksempel disse:

Tips oss gjerne om flere!

Planleggingsmøter

Sett av nok tid før oppstart for å organisere det som bør være klart før en kommer så langt at en starter opp kurset. Lag realistiske mål, og fordel oppgaver mellom bidragsytere. Oppstartmøte med foreldre kan med fordel legges til første kodedag. Se punktet om oppstartsdagen under.

Viktige punkter:

 • Egnet tidspunkt, folk er travle, finn tidspunkt og dager som er fornuftig.
 • Bestille lokalet, tilpasset med bord og stoler og tilgang til Internett.
 • Tilgang til laptoper, kan du låne bort eller må de ha med selv?
 • Barn under 10 år bør ha følge med voksne.
 • Vokse bør ha med egen laptop som backup og vise frem
 • Se forslag til flyer/ranselpost
 • Påmelding, det er vanskelig å forutsi hvor mange som kommer. Bruk påmeldingsskjema selv om det er gratis. Etter påmelding er det viktig å sende ut litt mer info om hvordan oppstartdagen blir organisert. Eksepler er Google Sheets, Meetup.com eller Eventbrite.com.

Lokaler

Vi anbefaler å avtale med din lokale skole. De aller fleste skoler er positive til slike tiltak. Leie er gratis, de har praktisk utstyr som trådløs Internett tilgang, digitale tavler og stoler/bord tilpasset barn. Det er få distraksjoner. Et annet alternativ kan være biblioteket, fritidsklubb eller bedriftslokaler.

Oppstartsdagen

Selve oppstarten av kodeklubben kan med fordel startes opp med en kort infodel først. Ikke planlegg noe langdrygt eller komplisert. Barna er ivrige på å komme i gang. Alternativt kan det være lurt å ta foreldrene med til et annet rom og gi mer info der, mens barna begynner eller er i gang med kodingen.

Forslag til info til foreldre:

 • Konsept Kodeklubben, en bevegelse ikke en organisasjon
 • Kodeklubben er foreldredrevet og gratis
 • Få flere til å melde seg som instruktører, ingen foreldre –> ingen kodeklubb
 • Kodeklubben er et fritidstilbud der barn og ungdommer leker og lærer med programmering. Ideen er enkel: Frivillige med IT-kunnskap lærer barn å programmere i eller etter skoletid.
 • Vi vil ikke at barna skal ha mer tid foran skjermen, men at de skal bruke tiden mer konstruktivt.
 • Koding i skolen, finn ut hva som er reelt i din kommune/skole.
 • De som lærer programmering kan få seg en attraktiv jobb!

Kall inn til oppstart av kodeklubben hvor alle foreldre og barna er invitert, slik at de kan få informasjon om hva barna skal lære, og hva som foreldre må bidra med. Dette kan også være en arena for å rekruttere flere bidragsytere/veiledere. Det er ofte mange som kan tenke seg å bidra, men som er redd for ansvar og tidsbruk.

Struktur på kodekurs

Pass på at ingen blir sittende alene. De flinkeste barna må oppfordres til å hjelpe de andre. Det kan være lurt å sette sammen to og to barn på en datamaskin/nettbrett, eller små barn kan med fordel ha med seg foreldre. Nivådeling er nok ikke det viktigste i første omgang, se hvordan din gruppe fungerer og vurder underveis. Kodekurs for nybegynnere bør ikke være på mye over halvannen time. Videregående kurs kan være lenger avhengig av hvor stor gruppen er og sammensetningen av barna. Vi ser at noen ofte faller ut i spilling etter noen ganger, for å holde fokus på kodingen kan man gi de en bonus med å få spille de siste 30 minuttene. Husk også å sett av tid til å opprette konto på Scratch og eventuelt installere programmer første gangen.

Gjennomføring av kodekurs

Her er det mange valg, og en kan prøve flere varianter. Her er noen eksempler:

 • En kan legge opp en kursrekke som går over flere uker, hvor en følger en kursplan. Denne kan f.eks. være 4-10 ganger på vår eller høst
 • Det kan være en fritidsklubb, jevnlig ukentlig eller lignende, uten overordnet plan
 • Kræsjkurs i en skoleferie
 • Konkurransehelg

Dersom du jobber på et bibliotek eller har god kontakt med ditt lokal bibliotek, så har vi laget en veiledning for hvordan dette kan være en flott arena for å drive kodeklubb. Les med her.

Her er en video fra Hachaton på Kartverket lørdag 6. juni 2015 hvor Steffen Granberg, fra Kodeklubben Gjøvik, forklarer hvordan en kan starte en kodeklubb og hva som kreves.

Vi håper våre erfaringer kan hjelpe deg litt på veien til å starte din egen kodeklubb. Lykke til!