Nei, det finnes et utall av kurs og opplegg på nettet. Kodeklubben har jo helt ferdige kursopplegg som du kan bruke.

Om du er lærer kan få du bli medlem av engelske Computing At School, og fritt få oversette materiell derfra (for retningslinjer se denne artikkelen). De har undervisningsmateriell for alle klassetrinn og alle nivåer.

 

 

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...