For faglig flinke elever er det vanskelig for skolen å gi et tilpasset tilbud, men på nettet finnes mange gode ressurser som elever kan bruke til å lære seg programmering, informatikk og kreativ bruk av datamaskinen. Skolen kan med lite innsats spille en viktig rolle ved å introdusere elevene til disse mulighetene. LKK ønsker å tilby rådgivning til skoler som vil hjelpe flinke elever, ta gjerne kontakt. Vi har en egen nettside med tips til materiell og oversikt over arrangementer for elever som allerede kan noe programmering. Denne kronikken har flere tanker omkring flinke elever.

Posted in: Skole