For mange av læreplanmålene i Kunnskapsløftet kan programmering innføres som et nyttig verktøy. Dette gjelder i alt fra matematikk og naturfag til språk og estetiske fag. Blant annet har Hofstad skole startet en satsing med programmering på alle trinn fra 1. til 7. klasse skoleåret 15/16, les mer om dette prosjektet her. Det er laget en oversikt over mange aktuelle læreplanmål i forskjellige fag der programmering kan være et nyttig verktøy. Siste versjon av listen ligger her.