I valgfaget Teknologi i praksis kan ca en tredel av faget brukes til programmering. Vi har laget en skisse til treårsplan med koding som inkluderer materiell, vurderingsmåter og tilknytning til læreplanmål.

Posted in: Skole