Elever bør lære om programmering både som en del av allmenndannelsen i vårt samfunn, som et kreativt verktøy, som en nyttig ferdighet og som en morsom og motiverende aktivitet. En mer utfyllende begrunnelse for hvorfor programmering og informatikk bør inn i skolen finner du her.

Les gjerne også denne kronikken som sto på trykk i dagens næringsliv.

Her har vi samlet en del rapporter og utredninger som omhandler programmering i skolen

Det er utviklet mye lærestoff på norsk for Kodeklubben som også kan brukes i skolen, og LKK utvikler nå programmeringsoppgaver knyttet til dagens læreplaner.

Posted in: Skole