Det er mange lærere rundt om i landet som tar i bruk koding i undervisningen. Hvert år arrangerer LKK flere kurs og konferanser for lærere rundt om i landet, for opplæring og erfaringsutveksling. Målet er å tilby innhold og materiell som er så konkret at lærerne kan ta det i bruk i undervisningen umiddelbart. Les mer om våre lærerkonferanser her.

Et aktivt forum for lærere finner du på Facebook. Her er det mulig å stille spørsmål til de som er aktive, og ta del i didaktiske diskusjoner. Dersom du vil være med på å utvikle nytt lærestoff eller har lyst å dele ting du har utviklet så er det et eget forum for lærestoff her, les også innlegget om å dele lærestoff på kidsakoder.no.

Posted in: Skole