Kodetimen er et konsept for å introdusere programmering i løpet av én skoletime. Det er utviklet ferdig lærestoff for alle klassetrinn, fra barnehage til videregående, og opplegget forutsetter ikke at læreren kjenner til programmering fra før.

Konseptet er enkelt: lærer melder på klassen sin, finner forslag til oppgaver på nettsidene våre og gjennomfører kodetimen. Mer om dette finner du på sidene til Kodetimen.

Posted in: Skole