Dette vil avhenge av hvilken informasjonskanal som benyttes. Vær kreativ. Det viktigste er at informasjonen skal være lett tilgjengelig. En løsning kan f.eks være å publisere personvernerklæringen som en PDF på Facebook-siden til kodeklubben, og så bekjentgjøre at den er der (og jevnlig minne på om dette). Det er viktig at noen i kodeklubben vet hvor veiledningen er, og kan svare på henvendelser.

Posted in: Personvern