Om dere behandler personopplysninger omtrent som beskrevet i malen kan dere publisere en versjon av den utfylte malen på nettsiden deres. Det er fint om den er lett tilgjengelig fra en slags hovedmenyen eller at det er en link til den nederst på hver side i nettstedet. Husk at retningslinjene ikke skal endres på, men publiseres i full-tekst.

Posted in: Personvern