• For at de tidlig skal forstå at de kan gå under panseret og fikle med tingene, ikke bare bli konsumenter.
  • For å gi de barna som har talent og interesse muligheten til å gå videre og ta en eventuell IT-utdanning. Rekrutteringen er til bransjen er for lav, og det er skremmende for et land som foregir å være en kunnskapsnasjon i en verden hvor IT blir viktigere og viktigere.

Blir det ikke som å lære alle som skal kjøre bil å bli bilmekanikere?
Om vi skal bruke den sammenligningen, kan vi heller si at det er viktig at noen blir bilmekanikere i det hele tatt

Noen skal bli programmerere, noen skal bli arktiekter osv. Flertallet har uansett behov for kompetanse om hvordan programvare og maskiner fungerer og snakker sammen. I tillegg til at mange kan få vikitg kompetanse skal dette også være gøy – dette er også et alternativ til mer tradisjonelle norske frititdsaktiviteter.

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...