Barna våre er det mest dyrebare vi har, og med våre hittil små ressurser ønsker vi at det er foreldrene som loser dem. Foreldrene må selv vurdere om de lokale kursholderne er skikket, og følge godt med. Vi oppfordrer også til at Kodeklubbene er ledet av flere voksne, at det alltid er flere voksne tilstede med barna og at det arrangerers på tilgjengelige/offentlige steder. Visse institusjoner kan forlange politiattest for å låne ut lokaler til kodeklubber, og da oppfordrer vi til å vurdere dette.

Det finnes ikke noe sentralt register over barn som er med i kodeklubber, og all interaksjon med barna er designet slik at deres identitet ikke skal avdekkes eller registreres. Lokale oversikter kan finnes.

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...