Hele landet koder!

Hovedgruppene her på nettstedet eksisterer per by eller landsdel. De som samles i nærmiljøet ved de lokale skolene kan ha egne undergrupper og blogger, og man kan dermed oppdage hverandre på tvers. Vi har også diskusjonsfora og faglige grupper hvor alle som driver lokalt kan snakke sammen, og hvor vi f.eks. inkluderer skolefolk som ønsker å komme i kontakt med hverandre.

lokalegrupper

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...