Opplysninger om deltakerne skal slettes umiddelbart etter at arrangementet de har meldt seg på er avsluttet, det være seg f.eks. enkeltstående arrangementer, 5-ukerskurs eller semester. Da er avtalen om deltagelse på kodeklubben oppfylt og personopplysningene skal ikke lengre være tilgjengelige. 

Posted in: Personvern