Vi anbefaler deg å studere code.org (stiftet av Hadi Partov) nøye. De er på mange måter vårt forbilde, og om du gransker nettstedet deres vil du forstå mange aspekter som finansiering, formidling av kunnskap, forankring hos myndigheter, samarbeid med næringslivet, etc. som vi kan lære mye av.

Sitat: For young people: it teaches you how to think, it unlocks creativity, and builds confidence. It’s an amazing feeling for a young boy or girl to realize, “If I don’t like something, I can change it. If I wish I had something, I can create it.” This sense of empowerment is valuable no matter what path you choose in life. (And of course, if you choose to pursue Computer Science more seriously, it unlocks amazing career opportunities.)

Computing at School (CaS) i England er har kommet mye lengre enn oss i det samme løpet. De startet omtrent som oss, og samarbeider nå med over 600 skolen.

For hjemlige forhold ber vi deg studere Digitutvalgets anbefaling til FAD om IKT som fag i skolen, spesielt kapittel 6: Digital kompetanse. Dokumentet peker på barns manglende digitale kompetanse på et dypere nivå.

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...