Varsling til LKK: 

LKK skal varsles umiddelbart og fortrinnsvis skriftlig. Legg gjerne ved en kort beskrivelse av hendelsen, f.eks hva som har gått galt, hvem som er berørte, hva som så langt er blitt gjort for å håndtere bruddet. Alle brudd skal registreres og vi bistår gjerne med veiledning om de neste stegene i prosessen dersom vi har kompetanse tilgjengelig. 

Varsling til Datatilsynet: 

Kodeklubben har selv ansvaret for håndteringen av brudd. Det er ikke i alle tilfeller det er nødvendig å varsle Datatilsynet. Se Datatilsynets egen veileder for håndtering av avvik.  https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/avvikshandtering/

Posted in: Personvern