Alle kodeklubber, uavhengig av om de har organisasjonsnummer eller ikke, må tilpasse seg retningslinjene. Både deltakere, frivillige, foresatte og/eller verger omfattes. Den personen som opplysningene gjelder omtales som “den registrerte”.

Posted in: Personvern