Aller først bør dere sjekke i hvilken grad det samsvarer med rådene som er gitt i malen. Alle punktene må gjennomgås nøye. Dersom dere finner store avvik mellom systemet som er i bruk og malen gjør en vurdering av om avvikene kan veies opp ved hjelp av andre systemer eller manuelt. Nytt system bør vurderes å innføres ved ikke-samsvar. LKK sentralt kan varsles for veiledning.

Posted in: Personvern