At behandlingen av personopplysninger må være lovlig innebærer først og fremst at det må finnes et rettslig grunnlag for behandlingen. Dette er redegjort for i retningslinjene. At behandlingen må skje rettferdig betyr at den skal gjøres i respekt for de registrertes interesser og rimelig forventninger. Kodeklubben skal ikke mislede de registrerte. Behandlingen må være forståelig og ikke foregå på skjulte eller manipulerende måter. Gjennomsiktig betyr at bruken skal være åpen, forutsigbar og oversiktlig.

Posted in: Personvern