Innledningsvis bør alle kodeklubber sjekke hvorvidt systemene som brukes åpner for etterlevelse av en forespørsel om f.eks innsyn, sletting eller retting. Det er greit om selve jobben må gjøres manuelt. En forespørsel kan leveres muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at kodeklubben fører en logg over forespørslene, – type, dato og hva som ble utfallet.

Posted in: Personvern