Generelt er vår holdning at materiell som vi formidler og produserer, skal ha en “Creative Commons by Attribution” lisens (Se definisjon her). Det skal være lov å gjenbruke og endre på ting, men en skal oppgi opphavspersonen.
Vi har lov til å gjenbruke materiell fra Computing at School, Code Club, og CodeAcademy. Disse har egne lisenser som du bør undersøke hvis du ønsker å bruke materiellet utenom kodeklubber eller skoler. Noen av dem forhindrer kommersiell bruk.

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...