I juli 2018 kom det et nytt regelverk for håndtering av personopplysninger. Derfor trenger vi retningslinjer som gjør det enklere for dere som driver kodeklubb å håndtere dette på en skikkelig måte. Vi ønsker å forvalte personopplysningene best mulig og ber derfor alle lese igjennom og etterstrebe retningslinjene. Etter loven anses barn for en sårbar gruppe som fortjener ekstra beskyttelse. Det er derfor spesielt viktig at det utvises forsiktighet i behandlingen av personopplysninger om dem.

Posted in: Personvern