Vi er en gjeng med frivillige som har dagjobber alle sammen. Det er mulig at det stiftes en forening for å sikre demokratiske prinsipper og økonomisk innsyn. Imidlertid vil vi aldri bli et hierarki. Vi er hva man kan kalle en aktør-basert bevegelse. Vi prioriterer å gjøre noe foran å skape en organisasjon med byråkrati.

Screenshot_15.05.13_22_58

Vi er hva du kan kalle en aktør-basert organisasjon.

Screenshot_15.05.13_22_57

Det har i de siste årene blitt mange slike rundt om i verden, faktisk regnes den arabiske våren som et eksempel på et slikt. Vi har et sett verdier som vi krever at de som skal assosiere seg med oss blir med på. Så lenge de gjør det, og er enige i den operasjonaliseringen vi internt har bestemt oss for, kan de gjøre hva de vil! Dette er også beskrevet i “The Architecture of collaboration” av Fjeldstad, Snow, Miles, Letl.

Screenshot_15.05.13_22_59-2

Vi tenker på oss selv som et frivillig nettverk av av av lokale grupper, privatpersoner, myndigheter, skoler og bedrifter som kan hjelpe hverandre på tvers av landet med det formålet å lære barn og ungdom å kode på fritiden. Det legges vekt på sterkt lokalt selvstyre. Vi oppretter en del felles arbeidsgrupper som kan drive enkelte aspekter fremover. Deltagerne her kan komme fra hele landet, og samles på nettsteder. Se også wikipedia-artikkelen om Value Network.

Hva gjør et slikt nettverk?

Screenshot_15.05.13_22_56

Dette er hva vi skal gjøre! Og til det trenger vi å etablere et veldig bra nettsted.

Simen har skrevet litt mer om hvordan vi jobber i denne artikkelen

 

Posted in: Vi blir ofte blir spurt om...