Vellykket start på LKK opplegg på Ryenberget skole

Vellykket  LKK-start  på Ryenberget skole (foto: Geir Børdalen)

Ryenberget skole tilbyr ekstra aktiviteter til sine elever på fritidsklubben “Femmer’n”, hvor det inviteres til mat og aktiviteter på skolen annenhver uke. Klubben er svært populær blant elevene i barneskolealder. I høst ble “Koding i Scratch” satt på programmet – og det ble en umiddelbar suksess!

Som på de fleste skoler er hverdagen hektisk, og det er ikke lett å dedikere tid eller ressurser til “nye” tiltak. Lærere føler ofte at de ikke har kunnskap nok og timeplanene er fulle. Selv om de praktiske problemene løses, blir det lett diskusjon om hvor i læreplanen “koding” hører hjemme.

Takket være stor innsats fra Ellingsrudåsen og Baksås skole som har startet et helårskurs med 4. og 9. klasse (hvor de eldste underviser de yngste), har Ryenberget fått dra nytte av opparbeidet kunnskap i planleggingen. Sammen med opplegget til Torbjørn Skauli (om Scratch-programmering) og oversettelser fra Kidskoder/Kodeklubben, følte vi oss godt rustet til å ta denne ballen videre på Ryenberget.

Prøveprosjekt.

I år var det for sent å få dette inn i skolens læreplaner, derfor ble det besluttet å bruke “Femmer’n” som arena. En fikk på denne måten testet ut opplegget (i regi av IKT-utvalget til skolen) for å se hvor godt dette fungerer rent praktisk i et klassemiljø. Dessuten fikk vi mulighet til å vurdere tilbakemelding og engasjement fra barn, foreldre og lærere. Til å hjelpe oss fikk vi tre tidligere elever som nå går i 2. og 3. klasse på videregående. Foreldrene til elevene ble også invitert til å delta, med et håp om at de kan hjelpe barna med pålogging hjemmefra senere. Erfaringene blir evaluert til våren, før en eventuelt tar en beslutning om dette skal videreføres som en del av den ordinære undervisningen skoleåret 2014/2015.

Begeistring

Onsdag 10. oktober startet vi kurset som skal gå frem til jul. Vi hadde i forkant hatt påmelding, og vi endte opp med 11 barn på listen. På selve dagen endte vi likevel opp med ni jenter og fem gutter. De fleste hadde ingen tidligere erfaring med Scratch, men det var ikke noen hindring. Etter noen innledende øvelser ble gjengen sluppet løs på hver sin pc. Heldigvis har skolen nylig fått bredbånd via fiber, det gjorde at vi kunne bruke Scratch online. Dermed slapp vi unna installasjon av Scratch på hver enkelt maskin. Dessuten åpnet det muligheten for at barna kunne ta med brukernavn og passord hjem for å vise resultatene til foreldrene – og til å jobbe videre på prosjektet sitt til neste “kurskveld”. Vi valgte å lage brukernavn og passord for hver enkelt elev på forhånd, noe som sparte en del tid. På slutten av timen hadde de fleste klart å lage sitt første spill, til stor begeistring for hele gjengen. Mange jenter syntes det var veldig kult å programmere med Scratch, og guttene begynte å fantasere om å lage egne Minecraft-lignende spill.

Bare å oppleve denne entusiasmen blant elevene var mer enn verdt den tiden som gikk med til forberedelser. Elevene (og vi) ser frem til neste gang!