ACM SIGCSE 2018

Forrige måned deltok jeg på konferansen ACM SIGCSE (uttales sigg-si) i Baltimore, USA. SIGCSE er verdens største konferanse for forskning på utdanning innenfor informatikk og programmering, i år med deltakerrekord på 1737 mennesker. Norge var helt klart i mindretall, kun representert med 4 deltakere på årets konferanse. I dette, som skulle bli et kort innlegg, tenkte jeg å si noen ord om hva som skjedde på konferansen og noen av idéene som ble diskutert.

 

Fra åpningen av SIGCSE. Over 1700 deltakere i salen!

 

Jeg var på SIGCSE 2018 for å presentere artikkelen “Low-cost Programmable Air Quality Sensor Kits in Science Education” (finnes på internettet her https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3159569). Artikkelen beskriver hvordan vi har laget et programmeringskurs til bruk i videregående skole. Kurset kombinerer programmering og elektronikk med forskning på luftforurensning. Prosjektet er i regi Skolelaben i Realfag og teknologi ved UiT norges arktiske universitet. Mer informasjon om prosjektet finnes på nettsiden airbit.uit.no.

Noen ord om meg selv først. Jeg er stipendiat ved Institutt for Informatikk på UiT Norges arktiske universitet hvor jeg jobber med systemer for å visualisere og analysere store biologiske datasett, bla. fra studien Kvinner og Kreft (site.uit.no/nowac). På fritida har jeg koordinert Kodeklubben Tromsø, og nå som jeg har flyttet til Bodø arrangerer jeg kurs på Kodeklubben der. Ved UiT har jeg også koordinert skolebesøk og kurs for skoleklasser som vil lære mer om programmering og teknologi. I ett av skoleprosjektetene i Tromsø, som vi har kalt air:bit, har vi fått med oss skoleklasser fra 11 skoler rundt om i Nord-Norge. I disse klassene skal elevene selv bygge og programmere målebokser for å kunne studere mønstre i luftkvaliteten i deres nærområde. Det er dette prosjektet vi har skrevet om og publisert på SIGCSE. Jeg har også veiledet masterstudenten Nina Angelvik som presenterte en vitenskapelig poster på SIGCSE, som beskriver lagringsløsningen hun har bygget for å ta vare på alle dataene som blir samlet inn fra air:bit-ene. Jeg var på SIGCSE i jobbsammenheng, men brukte muligheten godt til å gjøre opp noen tanker om hva konferansen kunne ha å tilby for Kodeklubben og Lær Kidsa Koding i Norge.

På SIGCSE møtes forskere og undervisere på alle trinn fra barnehagen opp til universitetet for å drøfte hvordan man kan forbedre informatikkutdanningen. Fra evaluering av forskjellige undervisningsformer til hvordan man kan automatisere retting av programmeringsoppgaver. I tillegg til de vanlige deltakerne var det også et større messeområde hvor selskap som Google, Microsoft og Github viste fram ulike platformer de har laget som man kan bruke i undervisningen. MakeCode, blokk-editoren man programmerer en micro:bit i, er et godt eksempel på noe som ble vist fram. I tillegg er virtuell virkelighet (VR) og augmented reality (AR), samt maskinlæring teknologier som blir vist fram som mulige nye verktøy i undervisningen.

 

GitHub holdte foredrag og workshops for lærere som ønsker å bruke det i undervisningen.

 

Keynotes

Noe av det absolutt beste ved konferansen var å høre på Keynote-presentasjonene fra fremragende forskere og andre som har utmerket seg innenfor informatikk. I år var temaet for konferansen Computer Science (CS) For All, og første kyenote var Brenda Darden Wilkerson president og CEO i AnitaB.org. CS for all er en bevegelse (mye som LKK) som ble grunnlagt av Brenda Wilkerson i Chicago og ble brukt som inspirasjon av president Barack Obama nasjonalt for å få inn programmering og computational thinking, eller algoritmisk tankegang, inn i det amerikanske undervisningssystemet fra barnehagen og opp. Gjett om jeg ønsker meg et slik initiativ i Norge! I keynoten til Brenda fortalte hun om hva de fikk til i Chicago, hvor over 600 000 elever (altså hver eneste elev i den offentlige skolen i Chicago) og lærere nå får lære seg programmering!

Neste keynote jeg fikk med meg var fra Tim Bell, en av grunnleggerne av CS Unplugged (csunplugged.org). CS Unplugged er en fantastisk ressurs for lærere som vil lære programmeringsprinsipper uten å bruke datamaskiner. Her finnes det oppgave-ark og forslag til aktiviteter. I keynoten til Tim fortalte han om hvor mye mer informatikk er enn bare datamaskiner. Han poengterte det med et sitat fra Mike Fellows: “Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.”. Han repeterte også noe som flere på konferansen hadde kommentert allerede: Det ikke er barna som er utfordringen når man skal innføre programmering i skolen, det er de voksne som må overbevises.

Ruthe Farmer som er “Chief Evangelist” i CS for all-bevegelsen holdt den siste keynoten på konferansen. Hun fortalte om hvor viktig det er at alle får muligheten til å prøve ut programmering i skolen. Det skal ikke være sånn at kun et fåtall resurssterke barn vet hva programmering er siden de har vært heldige med skolen og læreren sin. Alle må eksponeres for programmering hvis man skal kunne nå ut til alle barn i alle sosiale lag. Det Ruthe også var nøye med å påpeke er at hun ikke bryr seg om å fylle utvikler-stillingene i teknologiselskaper som Google og Facebook. I CS for all er målet å få barn og elever til å lære seg de kunnskapene de trenger for å kunne bli skapere og aktive borgere i den teknologi-drevne verdenen de skal vokse opp i. Informatikk er en ny basiskunnskap på samme nivå som matematikk og
biologi.

 

Microsoft var også på plass. Både med Mixed Reality headsets, micro:bit og modding i Minecraft med MakeCode (makecode.com)

Hvordan står det til med Europa?

Et annet interessant tema som ble tatt opp på konferansen var rapporten “Informatics Education in Europe: Are we all in the same boat?” fra ACM Europe og Informatics Europe (Tilgjengelig her: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3106077). I dette prosjektet har de sett på forskjellene i Europa når det kommer til informatikk og digital kompetanse. Den enkleste måten å få en kjapp oversikt er å se på kartet de har publisert her: cece-map.informatics-europe.org. På denne nettsida kan man se hvor forskjellig det står til i Europa. Når det kommer til informatikk er det få land som tilbyr det som et fag før man kommer opp på det som tilsvarer norsk videregående skole. Det er svært få land hvor informatikk eller programmering er et obligatorisk fag, og i de fleste landene kan man komme seg gjennom skolen uten å ha sett programmering i det hele tatt. De påpeker også at informatikk og programmering ikke ses på som et fag på nivå med de andre realfagene. Noe de også påpeker er forskjellene mellom landene i europa når det kommer til hvilke kvalifikasjoner lærerne må ha for å kunne undervise informatikk. I noen land trenger lærerne formell utdanning innenfor informatikk, mens i andre land (som f.eks Norge) kreves det ingen formelle krav til informatikkunskaper hos lærerne. Jeg anbefaler alle til å ta en titt på kartet (igjen, tilgjengelig her cece-map.informatics-europe.org) og bla litt i dataene som er samlet inn! Ikke alle dataene om Norge er helt riktige, men de jobber med å oppdatere dem slik at informasjonen blir så riktig som mulig.

 

Fra http://cece-map.informatics-europe.org. Viser hva som trengs i Europa for å undervise informatikk.

Forskjellige elever

Et viktig poeng jeg også tok med meg hjem var hvor viktig det er å legge til rette for at absolutt alle skal kunne ha like muligheter til å lære om programmering og tenkologi.

Et klassisk tema som ble tatt opp var hvordan man jobber med å få flere jenter til å interessere seg for teknologiske fag. I dag er det flere fantastiske tiltak for å motivere jenter til å søke seg til disse, for eksempel Jenter og teknologi og Girl Tech Fest for å nevne noen i Norge. Det vi også må være obs på er at gutta også trenger å få opp øynene for at informatikk og tenkologi ikke er noe bare gutter skal holde på med. Etter min erfaring i den norske skolen og ved universitetene mener jeg at vi, gutta, kan bli enda flinkere til å gjøre det mer inkluderende for jenter som har lyst til å satse på programmering og teknologi! Mange gode tips og triks finnes bla. på National Center for Women and Information Technology sine sider (ncwit.org/resources/critical-listening-guide), og ikke minst på CsTeachingTips.org.

Det samme gjelder andre minoriteter, at vi klarer å lage programmer som ikke ekskluderer noen. Heldigvis er skolesystemet i Norge et helt annet enn i USA, hvor forskjellene på utdanningen er større mellom ulike folkegrupper. Her passer også verdiene til Kodeklubben fint inn, at den skal være åpen og inkluderende for alle, i tillegg til at den skal være gratis. Anbefaler alle å ta en titt på de på kidsakoder.no/om-lkk!

 

SIGCSE 2019?

SIGCSE 2018 var en flott konferanse for å oppdatere seg på forskning om undervisning av informatikk og programmering. Å treffe så mange som jobber for å få inn programmering i skoleverket i USA inspirerte til å få gjort mer her i Norge også! Er jeg heldig blir det en tur til neste år også når SIGCSE arrangeres i Minneapolis!

Vi ønsker gamle og nye frivillige velkommen til å planlegge vårens aktiviteter i Kodeklubben Vestby. Kan du noe du har lyst til å lære bort? Koding, web-design, geo caching eller noe helt annet? Vil du bruke to timer eller mange timer som frivillig? Vil du være frivillig i Vestby eller i Son? Du er uansett velkommen til planleggingsmøtet! Vi håper vi blir mange nok til å snekre sammen et godt tilbud til kidsa våre denne våren:-) Møtet er på Vestby bibliotek 14. januar kl. 17.30.

www_kidsakoder_no_wp-content_uploads_2014_10_Vi-lærer-kidsa-koding-1_pdf
Denne måneden er vi i Vestby Nytt, et magasin som distribueres til alle 6.900 husstander og 600 bedrifter i Vestby kommune, samt 500 husstander på Sjøhagen. Kodeklubben er populær, og 26 barn har vært innom til nå 🙂 Vi trenger flere frivillige. Vi vil gjerne tilby programmering i Minecraft, og trenger derfor frivillige som kan noe om dette. Håper noen kunne tenke seg å bidra! Artikkelen i Vestby Nytt finner du her:  Vi lærer kidsa koding (1)

I går hadde vi vår første “virtuelle samling”. Vi slet naturlig nok med noen tekniske problemer underveis. Men oppsummert er vi veldig fornøyde, og kommer til å gjenta det jevnlig – kanskje en gang i måneden. For dette bragte oss virkelig sammen som en bevegelse. Vi fikk utvekslet erfaringer og behov på en veldig effektiv måte, og det var en glede å få lov å applaudere alle som gjør en fantastisk innsats rundt omkring.

Stas å få hilse på barna som kodet i Tromsø!

Stas å få hilse på barna som kodet i Tromsø!

Utdrag: Vi orienterte litt om nettstedet (og at vi trenger bistand med WordPress!), om den kommende kodetimen, og etterlyste hjelp til en kodeklubb som trenger undervisere. Dessuten fikk vi høre Tjerand fortelle om den fantastiske suksessen til Kodeklubben Trondheim og hilse på Bjørn og barna som kodet i Tromsø. Dessuten fikk vi pratet med Herdis som jobber ved Biblioteket i Bergen, og Pernille fra Høyskolen i Østfold. Øystein Imsen og Merete Bolstad kunne dessverre ikke delta, men vi leste også litt høyt om KoduCup og hva de har fått til i Narvik. Det var en del som prøvde å stille spørsmål underveis, og dem fikk vi ikke med oss. Men vi skal skjerpe oss og besvare dem neste gang. Jeg har på oppfordring samlet noen erfaringer med hangouts i denne bloggposten

URL til hangout er: https://plus.google.com/b/117332989747976156929/events/c42061a56a5v4kr5lo5m62dnpog

For å gjenta litt om hensikten:

 • Dette skaper kontinuitet og samhold: Vi er mange folk som er spredt over landet, og trenger felles møteplass.
 • Vi kan diskutere viktige ting som gjelder hele bevegelsen, og folk føler at de kan delta
 • Det gjør oss transparente
 • Dersom noe må være konfidensielt må vi ta det off the record i en annen sammenheng
 • Dersom noe fortjener egne møter (f.eks skole, kodetimen, etc) så tar man en breakout senere med dem det gjelder, og de rapporterer inn i neste møte hva de har gjort eller fant ut
 • Det er en fin måte å rekruttere hjelp på. Dersom vi snakker om noe som vi trenger hender til, kan folk melde seg på

Alle kan dermed følge med på hva som skjer i LKK/Kodeklubben. Og om de ikke fikk det med seg ligger det på
YouTube–kanalen til Lær Kidsa Koding.

Er hvitt tre er et perfekt webcamstativ når en skal få et bra perspektiv!

Er hvitt tre er et perfekt webcamstativ når en skal få et bra perspektiv!

Ønsker du å vite hva som skjer med Kodetimen eller den kommende lærerkonferansen? Hva som skjer med nettstedet? Her får du info om våre prosjekter på tvers, og vi får høre hvordan det går lokalt. Bergen, Narvik og Trondheim har allerede sagt at de vil dele info med oss.

Les mer

På søndagen oppsummerte vi hva som hadde blitt sagt og gjort dagen før, og kjørte en workshop om skalering. Dette er den siste av tre artikler

bilde

På søndag hadde vi workshop om hvordan vi kan få bevegelsen til å skalere bedre.

Til det laget vi en SWOT. SWOT står for: Internal Strenghts and Weaknesses, External Opportunities and Threats. Folk skrev ned lapper og så hengte vi dem opp etter tur, og grupperte dem dersom de betydde det samme.

Skjermbilde 2014-06-08 kl. 23.13.13

Skjermbilde 2014-06-08 kl. 23.13.27

Skjermbilde 2014-06-08 kl. 23.13.36

Skjermbilde 2014-06-08 kl. 23.12.55

Til slutt kom vi med forslag til tiltak som kan sørge for at vi skalerer

Kriteriene for forslagene til tiltak var at det skulle være

– spesifikke,

– isolerte (ikke avhengig av andre),

– realistisk at noen i bevegelsen vil gjøre

– og kunne utføres i løpet av få måneder.

Vi ba om tiltak som ikke må gjøres av Torgeir, Helge eller Simen Vi har full tallerken, og jobber med å fasilitere alt sammen.

Skjermbilde 2014-06-08 kl. 23.14.02

Vi er i ferd med å iverksette mange av disse tiltakene allerede nå, og håper at andre kan hjelpe til med å iverksette flere.

Det slo formerlig gnister da 54 entusiaster fra hele landet møttes. På lørdagen holdt vi på nesten 10 timer i strekk – og ingen viste tegn til å miste energi. Det var minst 17 lærere med, mange bibliotekarer, og ellers var vi alle entusiaster som ville bidra. Dette er den andre av tre artikler

bilde

Her kommer referater fra gruppediskusjonene:

Internasjonalt samarbeid

v/Øystein Imsen

Vi har mange søstertiltak i andre land, og flere vil komme. Hvordan pleier vi kontakten med dem?

KODU-cup er blitt en del av Europeisk KODU-cup. Her kommer det også snart et code.eu

Øystein er codeweekambassadør og samarbeider tett med Fredrik i IKT- Norge om events og tiltak. Her skal LKK ut i Europa: «Vi skal faen meg vise dem»

Å vise fram LKK i utlandet er en flott motvekt mot alt PISA- tøyset.

Har vi LKK i Sverige eller Danmark? Kanskje skal vi ta ansvar for å få dem i gang, om de ikke er det. Vi sjekker med nordisk råd.

Hvordan senke terskelen for at folk kan bidra og gjøre noe

v/Øyvind Aardal

 • Mange frivillige men få kodeklubber eller aktiviteter som faktisk settes i gang
 • Hvordan kan vi konkretisere oppgaver
 • Det finnes et hav av informasjon – hvordan systematiserer man dette slik at det blir tilgjengelig
 • Deichmanske Majorstua – Blir med å lær kidsa koding – 2 timers kurs i scratch og LKK – kursdokumentasjon – legges ut på Youtube til inspirasjon for andre instruktører – 25/6
 • Frivillig arbeid – hvis noen melder seg så må de ikke få for mye ansvar – bryt ned oppgavene fordele på flere
 • Koordinatorens rolle – ta ansvaret – sørg for å fordele oppgaver
 • De som har alt for mye å gjøre de gjør det
 • Oppskrift – gold standard 2 sider
 • Foreldre må ha nøyaktig samme behandling som barna
 • Dele ut navnelapper, refleksvester til foreldre på møter slik at folk ser dem og tar tak i dem
 • Papir på oppskrifter
 • Spørre konkret om hjelp til forbedringer av materiell
 • IKKE “gå på kidsakoder.no”
 • lærerkurs og instruktørkurs
 • Inviter folk som vil starte med på kodeklubber som eksisterer så vi får se hvordan det kan gjøres. kanskje ha en mentor som er med på oppstartsdagen etc.

Danning av et lærernettverk

v/Bjørn Sør-Reime Erga

Deltakere: Øystein Imsen, Jorunn Søtveidt, Leif Amundsen, Carl Myrland, Svetlana Voronkova, Thomas Hedlund, Joachim Haagen Skeie, Arild Pedersen, Elin Reithaug, Susanne Iversen, Anpan Kailasapillas, Torbjørn Skauli,

Barnetrinn

 • Kodu og Scratch

 • Elever underviser elever

Ungdomstrinn

 • Kodu og Scratch

 • Elever som lærer elever

Videregående

 • Generelle ferdigheter – mer viktig enn valg av programmeringsspråk: Problemløsning, kritiske tenkning, logikk, algoritmer,

 • Superbrukere

Mål

 • 250 deltakere på neste års seminar

 • Visjon, hallusinasjon

 • Lærerbegrepet må være stort

Misjon:

 • Starte Kodeklubber – forenkle, tilpasse, ABC

 • Tilby kursopplegg – ferdigpakker (kompetansemål, aktiviteter, utstyr, vurdering)

 • Solide og konkrete opplegg:

  • Arduino,

  • Elektronikk,

  •  Kodu,

  •  Scratch,

  •  unity,

  •  Raspberry Pi,

  •  Lego Mindstorms

 • Hjelpe til selvhjelp for lærere, skoleledere, kommuner, fylkeskommuner, staten, Norge og verden

 • IKT som en integrert og naturlig del av skolevirkeligheten

 • Må utvikle våpen til lærerværelset og rektorer, skolesjefer, kommunen og fylkeskommunen

 • Finansiering – støtte til ildsjeler, pilotprosjekter – f. eks Joachim Haagen Skeie

Hva?

 • Bryte ned barrierer i lærerværelset – oppskrifter, forankring, læreplaner, skalering, målbarhet

 • Komfortsonen må utfordres – parkeringsvakt eller noe mer…

 • Hvordan bruke det i matte, naturfag og teknologi – valgfag, og tverrfaglig, norsk, kunst og håndverk

 • Hva skjer med elevene? Hvordan og hvorfor? Hvordan «selge» det inn til skoleledelsen, realfagslærere – skrive egenvurdering/samskriving,

 • Elevens erfaring – ord fra barnemunn om Kodetimen

 • 21th century skills

Hvor deles det?

 • Skytjenester – Dropbox, GoogleDrive, OneDrive, Github, LKK – hjemmesiden

 • Youtube, Vimeo

 • NDLA – mulig samarbeid

 • Motivasjon for deling – konkretisering av innhold

 • Felles plattform – Kunnskapsløftet 2006

 • Friprog?

 • Samarbeid med Classfronter og Itslearning?

Rammer, krav og kriterier?

 • Kjøreplan og tid

 • Produkt og vurdering

 • Forankring i læreplanene, også den generelle

 • Se til Kodetimen – Hva skal til for å lykkes?

 • Enkelhet – tilgjengelighet

 • Tverrfaglig forankring

Hvordan og hvorfor?

 • Elevenes virkelighet

 • Entreprenørskap – Ungt Entreprenørskap, Rollemodellen, Tekna,

 • Trene seg til fremtiden

 • Lærernettverk – ledelse, koordinering, snakke sammen, kommunikasjon, markedsføring

 • Lærerstudenter – hvordan gjennomfører opplegg / konkrete kjøreplaner

 Forankring i læreplanen – skoleutvikling

 •  Hva lærer barna, akkurat nå?

 •  Programmering som en naturlig del av skolevirkeligheten

 •  Få med lærerstudentene – Tromsø, Hamar – gjennomføring

 Hvordan jobber vi?

 •   Næringsliv – finansiering

 •   Inn i lærerutdanningen – Høgskolen i Oslo, Bergen, Hedmark

 •  Allmenndannelse – Generelle del av læreplanen

 •  Fortsette arbeidet i Leif A. Amundsen sitt dokument – deles

 • Et klikk fra hjemmesiden – showcase

 • «Keep it simple» – tilgjengelighet, gjøring

 • Programmering som metode – problemløsning, kritisk tenkning

 • Yrkesvalg – konkretisering, hva er det faktisk innebærer

 • Lavterskel – Go, Play

 • Delingskultur – hvem deler? Hvordan unngå innavl? Ta vare på ildsjelene

 • Lærerkollektiv – skrive, dele, snakke

Kursopplegg for Ardiuno

v/ Trygve Trohaug

I motsetning til feks Scratch som er gratis å komme igang med, trenger man midler for å kjøpe inn Arduinosett. Arduino er ikke dyrt, men man må ha noen midler. Vi konkluderte med at det er lett å få en lokal bedrift til å sponse et klassesett.

Det er viktig å bli ferdig. Del ut fasit med programmet, slik at de som ikke får det til kan skrive av og på den måten mestre oppgaven og kanskje lære noe i prosessen. Veldig viktig hvis man har oppgaver som bygger på hverandre.

Maker Faire har noe som heter “young maker”, hva med å la ungdommene vise fram ting som de har laget på kurset der? God motivasjon og et mål å jobbe mot.

Det finnes allerede mengder av programmer, tutorials og eksempler ut på nettet, men det er en stor oppgave å lese igjenom alt og finne de som passer for barn. Vi burde opprette en mappe på Github for Arduinokurs der folk kan legge kursopplegg/oppgaver.

Det kunne også vært lurt å ha en måte å rangere og kommentere forskjellige kursopplegg på LKKs hjemmeside. Rangeringen kan være feks “Passer for alder …”, “Passer for nivå …” og “Oppgaven tar … minutt”.

kodegenet.no er en side med kursopplegg for bla Arduino, den er verdt et besøk.

Innspill til nettstedet

v/Simen Sommerfeldt

Målgruppene er Publikum: Lærere, kodeklubbere, frivillige, bedrifter som vil støtte. Disse må lette finne frem.

Ønsker:

 • Joachim: hva skjer i mitt område,

 • Gjøre det enkelt å søke

 • Anbefalings-funksjon

 • Erlend: Alle få lov til å publisere undervisningsopplegg og kanskje må vi kunne ha en rating på hvilket stoff som er best

 • Kunne ha fritt og moderert innhold (gjennom web of trust) og kunne legge det inn

Det som er viktig å:

 • Ha en help wanted side

 • Dette kan jeg bistå med

 • Ha et register over hvem som kan hjelpe

Vi ble enige om å pare en redaktør per fagområde med en teknisk person som får det til å skje. En start på noe slikt for skoler er Leif Amund Lie med Tommy Klausen som teknisk. Kanskje Helge og Ruedi kan være et slikt par for kodeklubben?

Andre kilder til ønsker om nettstedet:

Det finnes en del her på github for nettstedets kildekode:https://github.com/sisomm/kidsakoder.no/wiki

Og tanker om behov er oppsummert i vår nyttårshilsen:https://www.kidsakoder.no/2014/01/02/nyttarshilsen/

Vi har en egen gruppe på FB for de som kan WordPress og som kan hjelpe til: https://www.facebook.com/groups/lkkwordpress/

Det finnes en beta på ny struktur som har mindre funksjonalitet men som peker på de gruppene som finnes på f.eks. facebook og Meetup. Og den har bedre kart: kidsakoder.wpengine.com

Det slo formerlig gnister da 54 entusiaster fra hele landet møttes. På lørdagen holdt vi på nesten 10 timer i strekk – og ingen viste tegn til å miste energi. Det var minst 17 lærere med, mange bibliotekarer, og ellers var vi alle entusiaster som ville bidra. Dette er den første av tre artikler

bilde

Noen høydepunkter:

 • Vi samlet nok lærere til å danne starten på et ordentlig lærernettverk. Vi ser for oss at det får et eget navn og identitet, og at lærere og akademikere styrer det etter egne premisser. Carl Andreas Myrland har sagt ja til å være koordinator.
 • Vi etablerer regionale koordinatorer. Personen som innehar denne rollen er en “go-to” person for folk som lurer på hva som skjer i distriktet, og kobler folk sammen. Ellers vil vedkommende i felleskap med de som driver lokale grupper arrangere regionale tiltak som lærerkurs, lokale konferanser, eller kodeklubb-kurs for instruktører
 • Vi fikk tatt en god diskusjon om nettstedet, og Tommy Klausen meldte seg til å lede arbeidet med å fornye det

Vi fikk etterhvert på plass en streaming-løsning, og filmene ser du ispedd teksten her. Dessverre klarte vi ikke å få på plass utstyret tidsnok til å streame starten. Det foregikk veldig mange interessante diskusjoner i “spørsmål og svar” delene, så vi anbefaler deg å kikke spesielt på disse YouTube-klippene

Denne artikkelen gjengir hva som skjedde på lørdag frem til middag. Etterpå vil det komme en med referater fra gruppediskusjonene, og så vil det komme en som gjengir hva som fremkom på søndagens brainstorm om hva vi skal satse på fremover.

Torgeir Waterhouse, Helge Astad og Simen Sommerfeldt ønsket velkommen. Etter å ha takket Microsoft, Itera, Iterate, IBM og Tieoto for å sponse maten vår, gjorde vi det tydelig at dette skulle være en såkalt “Unconference” – hvor så mange deltagere som mulig er med og former innholdet og agendaen.

Simen fortalte litt om hva vi anser for å være status og fokus for bevegelsen nå, og orienterte om helgens program. Det ser du i slidene under:

Så hadde vi presentasjoner fra skoler

Pilotprosjektet Bakås/Ellingsrud (Asgjerd Halseth og Francis D’Silva)
(Dessverre mangler vi film)

Hvordan en kan få inn koding i andre fag (Leif Amund Lie)
(Dessverre mangler vi film). Her er link til kildedokumentet: Google doc

Koding og digitale ferdigheter opp mot skole og kommune (Stein Viggo Grenersen)
(Dessverre mangler vi film)

Grunnleggende introduksjon til koding på barneskole (Carl Andreas Myrland)

Undervisning, tilnærming til IKT-faget, behov for praktisk undervisning i VGS (Arild Pedersen)

Hvordan yngre elever kan lære av de eldre (Torbjørn Skauli)

Spørsmål til foredragsholderne fra salen

Om undervisningsopplegg

Oversikt over kodeklubbens undervisningsopplegg (Helge Astad)

Bruk av Kodu i 5. til 10. trinn (Bjørn S. Erga)

Om Scratch og Arduino (Torbjørn Skauli)

Om Arduino (Trygve Trohaug)

Om Spillprogammering (Thomas Sigurdsen)

Om Raspberry Pi (Maik Brand)

Spørsmål og svar om undervisningsopplegg

Kodeklubber

Helge Innledet, så kom presentasjon fra de som holder kodeklubb, med påfølgende diskusjon i plenum. De som delte erfaringer var: Jan-Erik Vinje, Liv Hartold, Herdis Moldøen, Pernille Omberg, Ellen Anthonisen, Rune Strømme

Takk til

– Joachim Haagen Skeie for å ha splittet opp filmene og gjort dem klar til YouTube
– Torbjørn Skauli og Jan-Erik Vinje for å handle inn all maten
– Bouvet for å huse oss
– Arnlaug Bøe for å ha transkribert alle lappene fra søndagens workshop
– Alle som delte erfaringer
– Alle som betalte reisen av egen lomme, og brukte fritiden sin på å sikre barnas fremtid!

…og firmaene som sponset all mat og drikke for oss:

sponsorer_samling_mai

Jeg er fristet til å sammenligne hvordan jeg opplever dugnadsånden vår med hva vi finner i et typisk borettslag:

I det virkelige borettslaget: Ti-tolv kommer ut av blokka, resten skulker. Du skimter noen som skotter ut fra en gardin i fjerde, i håp om å ikke bli oppdaget. En geskjeftig dame med røykestemme bosser de andre rundt. Folka raker litt på plenen, og slenger en del greier i en container. Så tar de en kopp kaffe og sladrer de litt om de som ikke møtte opp: “Har du hørt at Olsen i fjerde er utro med Hansen i tredje? Næh?”

I Kodesvingen borettslag: 20 beboere stiller opp, og de resterende har smurt matpakker for dem.  Beboerne ser seg litt rundt, og blir enige om å gjøre en oppgradering. Ingen bestemmer hva de andre skal gjøre. Noen bygger en spa-etasje øverst på blokka, og graver ut et parkeringshus under den. Et annet team graver grøfter og legger ny fiberkabel til alle husene i gata, før de asfalterer veien. Et tredje team planter busker i hele strøket, og bygger en barneskole med svømmebasseng på en ledig tomt. Så tar de en kopp kaffe sammen og drøfter neste dugnad.

Folk over hele landet holder sommerskoler, kodeklubber, kodetimen, undervisning på skoler og kodekvelder for voksne og barn. Lærere,  foreldre, bransjefolk, ansatte ved universiteter og høyskoler, studenter: Saken vår har truffet en nerve som får alle til ta i bruk talentet og nettverket sitt for å gjøre fantastiske ting for barn og unges kompetanse. Jeg har en sterk mistanke om at vi vil lykkes.

Fredag 15.11 gikk konferansen vår av stabelen, takket være solid innsats fra enkeltpersoner, firmaer og organisasjoner. Det var over 60 lærer til stede på dagen, og på kvelden deltok det ca. 40 lærere og kodeklubbere.

NRK Skole filmet på formiddagen, og vi bringer opptakene her når de er klare.

Her oppdaterer vi fortløpende presentasjonene:

På formiddagen

Vi fortalte også om kodetimen,  som er en anledning til å prøve dette på den lokale skolen.

Workshops på ettermiddagen

Her ble det gitt konkret opplæring i de mest aktuelle programmeringsspråkene og verktøyene.

Lyntaler på kvelden

Vi delte erfaringer rundt undervisning i skolen, og hvordan en kan drive kodeklubber.

Bilder

Oppstart: NRK Skole filmet de første foredragene

Oppstart: NRK Skole filmet de første foredragene

Roger Antonsen ønsker velkommen

Roger Antonsen ønsker velkommen

Ivrige lærer er elever når Torbjørn undervise i Scratch

Ivrige lærere er elever når Torbjørn underviser i Scratch

Humor på Olve Maudals RasPi kurs

Humor på Olve Maudals RasPi kurs

Bjørn Sør-Reime Erga i gang med Kodu. Her var det lagt inn dramatikk!

Bjørn Sør-Reime Erga i gang med Kodu. Her var det lagt inn dramatikk!

Roger Antonsen fikk stort oppmøte på Processing-sporet

Roger Antonsen fikk stort oppmøte på Processing-sporet

caoti

På kvelden: Asgjerd Halseth og Eirik Haugberg deler erfaringer fra Ellingsrud og Bakås skoler

Thomas Mathisen (16 år) fortalte om å lage utvidelser til Minecraft

Thomas Mathisen (16 år) fortalte om å lage utvidelser til Minecraft

Charlotte Kongshavn og Anne Cathrine Strande Straubø fortalte om undervisningen på Hundsund Teknologiskole

Charlotte Kongshavn og Anne Cathrine Strande Straubø fortalte om undervisningen på Hundsund Teknologiskole

Stor stemning på kvelden. Folk møtte hverandre og utvekslet erfaringer.

Stor stemning på kvelden. Folk møtte hverandre og utvekslet erfaringer.

Vi takker samarbeidspartnere for støtte til arrangement, lokaler og mat

logo
1-2-logo-universitetet-i-oslo

samsung-logo

iktlogo

Torgeir fikk anledning til å prate til lærerskolestudentene og lærerne som kom på NRK Skoles fagdag. Her er et opptak

Dagens Kodeklubb på Høgskolen i Narvik (HiN), ble gjennomført som planlagt! Vi var usikre på hvor mange som ville dukke opp, og ble svært positivt overrasket – anslagsvis mer enn 100 deltakere som da inkluderer både de unge og de voksne. Eleevene fra Oscarsborg IKT Servicefag gjorde en kjempejobb og holdt presentasjoner i tre paralelle strømmer. I alle strømmene var oppgavene godt fordelt og planlagt -og det var godt å se at elevene fra Oscarsborg også var rundt og hjalp til hvis det stoppet opp for noen.

Utrolig inspirerende og se iveren og energien til de minste som viste stor interesse og engasjement for alle aktivitetene. Vi fikk også gjort en presentasjon av Kodetimen for alle de voksne fremmøtte, og samtidig presentert noen av grunnideene rundt LKK.

Vi påregner å få til neste aktivitet i løpet av Januar 2014 og ber interesserte Nar-vikinger om å følge med på www.kidsakoder.no

Her noen flere bilder:

Undervisning i Alice

Undervisning i Alice

Mondstorm roboter

Mindstorm Roboter – alltid spennende!