Vi er nå på oppløpssiden av de to årene Lær Kidsa Koding har fått bevilget midler til av Sparebankstiftelsen Hedmark, og skal her gjennomgå hva vi har oppnådd, noen erfaringer og hva vi tenker om veien videre for Hedmarksmodellen.

For for å ta det første først: Hedmarksmodellen er et prosjekt i Lær Kidsa Koding der vi har ansatt en lærer, Carl A. Myrland, til å gjennomføre en rekke tiltak for å få mer koding både i skoler og på fritida i Hedmark*.

Siden oppstarten i august 2018, har vi:

 • Arrangert fire todagers lærerkonferanser, en konferanse for hver region i Hedmark, med tilsammen drøyt 300 lærere, rektorer og fagarbeidere fra hele regionen.
 • Bidratt til å sette koding på agendaen i flere kommuner, og gitt råd til kommuner, rektorer og lærere.
 • Deltatt på ulike (inter)kommunale samlinger for både skoleeiere og rektorer
 • Startet et testprosjekt for fjerdeklassinger ved Østvang skole, der fire ungdomsskoleelever er lønnede instruktører for 16 barn etter skoletid. Prosjektet er inspirert av AKS-modellen i Oslo og Akershus, men med lokale tilpasninger. Prosjektet rulles etter planen ut til flere skoler fra neste skoleår, sammen med en bloggpost om hvordan dette kan gjennomføres.
 • Økt deltakelsen på Kodetimen (gjennomføres i desember) betraktelig:
  • I 2016 deltok 39 skoler og ca 2400 elever
  • I 2017 deltok 42 skoler og ca 3000 elever
  • I 2018 deltok 43 skoler og ca 3800 elever (4 mnd inn i første prosjektår)
  • I 2019 deltok 55 skoler og ca 6400 elever, noe som gir oss en dekningsgrad på 66% av skolene i Hedmark!
 • Bidratt til etablering av flere kodeklubber, der den sist offentliggjorte er Solør Kodeklubb. Kodeklubber i Ringsaker, Løten og Stange planlegges også.
 • Bidratt til at 200 lærerstudenter ved USN i Drammen har blitt kurset i Kodetimen, og har gjennomført Kodetimen på sine praksisskoler. Dette prosjektet skal
  videreføres til flere lærerutdanninger.
 • Startet arbeidet med å utvikle undervisningsopplegg for 1.-10. trinn, for å gi skoler som ikke helt hvor de skal begynne, en hjelpende hånd i overgangen til programmering i den nye læreplanen, LK20.

Noen tilbakemeldinger etter Lærerkonferansen i Elverum:

“For et fantastisk opplegg! Jeg er superinspirert!”

“Dette var supert – flere burde vært med på en slik konferanse.”

“Utrolig gode foredrag/innlegg. Samt stort sett veldig matnyttige workshops. God miks av lytting og ‘gjøring’”

 

Planen videre var blant annet å arrangere flere mindre workshops for lærere etter ønske i de ulike regionene utover våren 20, men på grunn av tiltakene mot koronaviruset, er disse planene satt på vent inntil videre.

Vi håper å fortsette prosjektet i to nye år, for vi har mange flere planer vi ønsker å realisere!

Tusen takk til Sparebankstiftelsen Hedmark for all støtte vi har fått til dette prosjektet så langt, og takk til skoleeiere, rådgivere, rektorer og lærere som har vært imøtekommende, nysgjerrige og samarbeidsvillige! Takk også til alle frivillige som står på for å lære kidsa koding, og forhåpentligvis gjøre den oppvoksende generasjon bedre rustet til å forstå og forbedre teknologien som omgir oss!

*Ja, det er fremdeles lov til å bruke ordet “Hedmark”, og det kommer vi til å gjøre all den tid det er Sparebankstiftelsen Hedmark som står for pengegaven som gjør Hedmarksmodellen mulig. Prosjektet kommer ikke til å bytte navn på grunn av fylkessammenslåinga.