image

Torbjørn Skauli har doktorgrad i fysikk, og arbeider ved Forsvarets forskningsinstitutt med optikk og kameraer. Han foreleser et universitetskurs i kamerafysikk og kom nylig hjem fra et år som gjesteforsker ved Stanford-universitetet i California. Torbjørn har hatt interessen for tekniske ting fra han var liten og ser verdien i å formidle interesse for realfag til dagens unge. Han er blant annet “Lektor II” ved Lørenskog videregående skole og mangeårig dommer i FIRST Lego league. Torbjørn er også administrator for den norske oversettelsen av Scratch. Sammen med kolleger og andre hjelpere har han organisert utstilling av Scratch på mange arrangementer, for eksempel Forskningstorget i Oslo, der hundrevis av barn lager sitt første program.

Torbjørn driver et lite forsøk med Scratch-programmering på den lokale skolen, der ungdomsskoleelever brukes som instruktører for barna på SFO. Han ønsker å støtte Lær Kidsa Koding! for å bidra til at barn og unge får muligheten til å lære om programmering både som tema på skolen og som en lærerik og morsom hobby. Torbjørn ser på programmering som et spesialtilfelle av det å lage noe, og som fysiker er han også opptatt av at de unge skal lære å lage håndfaste ting. Men hans motivasjon for å begynne med Scratch i 2008 var at programmering er den enkleste måten for barn å komme i gang med å lage noe, nå som alle har en datamaskin hjemme.

Her er en presentasjon av Torbjørn på FFI’s nettsider

Her er et intervju med han om Scratch fra 2008

Torbjørn blir med i skoleteamet vårt, og vi håper at vi kan bidra til å spre den gode praksisen med å la eldre barn undervise de yngre. Torbjørn har skrevet en artikkel om hvordan dette kan  gjennomføres på våre nettsider. Er dette noe du kan bidra til å innføre på den lokale skolen?

Scratch er vår venn! Kodeklubben til Helge Astad & co er også basert på dette. Vi må imidlertid ikke glemme at Scratch bare er ett av flere språk og verktøy.

Vi har nå fått et nytt medlem i gjengen – og danner med dette en egen skolegruppe. Andre medlemmer i gruppa blir i begynnelsen Torbjørn Skauli og Francis D´Silva. Vi overlater til gruppa selv å beskrive seg selv i en senere artikkel. Hvis du har relevant kompetanse og ønsker å bli med – så ta kontakt med oss!

Kristoffer

Kristoffer Ryeng er utdannet sivilingeniør i kommunikasjon og mikroelektronikk ved Universitetet i Tromsø og PPU fra Høgskolen i Buskerud. Han har jobbet i videregående skole siden 2008, de senere årene primært med undervisning på IKT-servicefag. Høsten 2012 begynte han som IKT-lærer på Bleiker vgs. Tett samarbeid med næringslivet har vært sentralt i arbeidet på IKT-servicefag, og Bleiker vgs samarbeider nå med mange store aktører i bransjen. Kristoffer engasjerer seg på mange fronter innen IKT-faget, og nå også i Lær Kidsa Koding!

Kristoffer og Bleiker vgs jobber for å gjøre IKT-fag til eget utdanningsprogram og utvide omfanget til to år i skole og påfølgende to år læretid. Innholdet skal tilpasses hva en lærling og fagarbeider faktisk kan bli satt til å jobbe med i en virksomhet. Det skal legges stor vekt på at det skal være en linje der man faktisk _lærer_ noe som IKT-bransjen har bruk for – som bl.a. innebefatter drift av bedriftsnettverk og servere/arbeidsstasjon, programmering og databaseutvikling samt support.

Mange ungdommer ønsker å programmere og jobbe med avanserte datasystemer, men det er ganske begrensede muligheter i dagens skole. Kristoffer håper involveringen i Lær Kidsa Koding skal bidra til å gi knytte den videregående IKT-utdanningen tettere til næringslivet, og at man får et ordentlig utdanningstilbud for IKT-interessert ungdom der man kan jobbe virkelighetsnært og tett på næringslivet gjennom hele utdanningen!»

aardal

Øyvind dukket tidlig opp på forumet vårt og delte erfaringer. Han har drevet teknolab i 5 år med totalt ca 100 5.-7. klassinger som er blitt lært opp i programmering av Lego roboter, og deltatt i FIRST Lego League, og har nå i tillegg en gjeng ungdomsskoleelever som lærer Java, C# og Web.

Han sier “Mitt håp er at gjennom å dele praktiske erfaringer så kan vi senke terskelen for å sette i gang både foreldredrevne aktiviteter, og viktigst av alt, å bringe dette inn i grunnskolen.”

Det første møtet holdes på Lyse Tele den 2. april

Om du ønsker å bli med på møtene i Stavanger ber vi deg om å joine gruppa her (NB! Lyse Tele kjører også invitasjoner på FB og email,så det kommer fler enn det ser ut til under):

 

Lær Kidsa koding! – Stavanger

Stavanger, NO
75 medlemmer

Lær Kidsa Kodings Stavanger/Rogaland-kapittelet vil prøve å samle interesserte og ressurser i Stavanger-området for å skape bedre muligheter for barn som vil lære å programmer…

Check out this Meetup Group →

sjekk her

Beathe Due, Torgeir WaterHouse og undertegnede var på fremleggelsen av regjeringens digitale agenda v/ statsråd Rigmor Aasrud
Mot slutten var det åpent for innspill fra salen, og jeg holdt en appell der jeg inviterte alle i salen til å delta i dugnad for å bedre barnas digitale kompetanse  – og inviterte til møter i fire norske byer den 2. april.
IMG_1937
Agendaen blir lagt ut her: www.regjeringen.no/digitalagenda
Hun skal fremlegge den i statsråd klokken 11 (altså nå)
Dette er hva jeg klarte å rable ned av hva hun sa (med forbehold om feil!):

Først understreket hun IKT´s betydning for vekst og verdiskapning

Hun sa at 50% produktivitetsveksten i EU tilskrives IKT og internett
21% av BNP veksten 2004-2009 kan tilskrives internett
Hvis vi er ganske konservative, men sier 10% av veksten i fastlands-BNP tilskrives IKt så betyr det 17 mrd i 2011.
Bruken av IKT på mange samfunnsområder skaper gevinsten for samfunn.
IKT kravene i andre sektorer bidrar indirekte til IKT sektoren
IKT sektoren er stor, og voksende med høy verdiskapning.
74000 ansatte i næringen, mer enn i landbruk og fiske tilsammen.
Verdiskapningen er mer enn 1 million per ansatt, det er mer enn 50% mer enn gjennomsnittet. Så det er en bransje som bidrar veldig mye til den generelle økonomien.
Så derfor skal det være en kilde til vekst i årene som kommer.
Gjennomsnittskostnaden for en industriarbeider er 64% høyere enn OECD land. Så vi må være produktive for å kunne konkurrere
Så vet vi at IKT sektoren er en viktig leverandør både til næringslivet og offentlig sektor.
Den meldingen de legger frem bidrar til at det norske samfunnet evner å utnytte og tar i bruk IKT i årene som kommer.
Så agendaen:
  • Vi står inne i en digital revolusjon. Hvis vi sammenligner med hva som skjedde under den industrielle revolusjonen var ikke forandringen så rask som den er nå.
  • Hva har skjedd siden 2006? 95% er på nett, vi har fått smarttelefoner, facebook og twitter, vi drar kortet 1.5 mrd ganger i året. BankID godkjent som offentlig ID, fra 2015 skal all kommunikasjon mellom det offentlig og private skal gå digitaelt Omsetning for streaming og nedlasting er høyere enn CD
Digitale skiller: 270.000 ikke på nett i dag. Det skal halveres på fem år. Seniornett har gjort en kjempejobb.
Så pratet hun veldig mye om bredbånd. og legging av fiber. Det gjengir jeg ikke her.
Verdiskapningspotensiale:
  • Næringsliv og handel
  • Digitalt innhold og viderebruk
  • Helse og omsorg
  • IKT og klima
  • Offentlig sektor
Målet er at næringslivet skal bli ledende i å bruke digitale forretningsprinsioper, betalingsmåter og innovative, sikre og effektive systemer også i nettskyen. Det å stimulere handel er vitkig.
Så er det grep for å komme i gang med efaktura. Og slippe å taste inn laange KID nummer.
Skytejenester: De skal lage standardavtaler for offfentlige og private skytjenester slik at kundene skal føle seg trygge på at det de gjør er i samsvar med lovverkeet. Når det etablerer en politikk for skytjenester mener de at dek anbruke ressursene mer effektiv
Verdiskapning på digitalt innhold. Norge skal bli et foregangsland i bruk av digitalt innhold. Det er mye å hente på å få flere offentlige etater til å legge ut egnede data til viderebruk. De har etabler data.norge.no, Og lisens for bruk av offentlige data
Så la de fram i fjor noe om digital forvaltning og elektronisk ID og digitale postkasser. Og igjen: husk at innen 2015 skal all post fra det offentlige til private og næringslivet over til digitalt. Så løp hjem og oppdatér programmene deres! Kun de eldste og handikappede slipper.
Utdanning og IKT og forsknig
Antallet studenter er halvert. De har 3000 studieplasser i utdanningen, men alt for få søkere.
Så var det Kommentarer fra IKT-næringen
Anita K. Traaseth (HP), Jan Grønbech (Google), Gaute Engbakk (Creuna), Toril Nag (Lyse), Halvor Walla (Software Innovation)
I Toril Nags innlegg etterlyste hun mer satsing på IKT i grunnskolen, hvorpå hun nevnte Lær Kidsa Koding!
Helt til slutt var det åpent for innlegg fra salen, og mange kom innom utdanning. Det var da jeg fikk mikrofonen og kom med min oppfordring (se øverst)

Computas skal lære en klasse på Hundsund ungdomsskole å programmere ved hjelp av quadcoptere og javascript 7. mai

Mitt første program styrte ikke et quadcopter. Jeg tror det skrev navnet mitt om igjen i en uendelig løkke eller noe tilsvarende teit. Jeg vet ikke engang om det fantes quadcoptere da jeg lærte å kode. Men tenk så tøft det hadde vært om vi kunne lære noen å programmere ved hjelp av quadcoptere. Det programmet tror jeg de vil huske. Da kunne de sagt “Mitt første program styrte et quadcopter.”

Hvis du lurer på hva et quadcopter her, så er det et bilde fra en Meetup der vi fløy quadcoptere/droner her:
Drone

Planer

Computas har kjøpt inn fem droner av typen AR Drone 2, som har et enkelt grensesnitt for å programmere mot. Mer informasjon om det finnes på nodecopter.com.
Vi har en avtale med Hundsund ungdomsskole om å teste ut konseptet der på en 9. klasse 7. mai. Planen er å dra ned 5-6 utviklere med 5-6 droner og ferdig oppsatte maskiner, 12 batterier, brus og pizza og spre litt ekte hackerkultur. Så langt har vi tenkt at vi er der i ca. 4 timer og har en workshop med ferdige programmer som elevene kan skru litt på og se hva som skjer når de endrer ting.

Eksempel på et program

Se et eksempel på et program her:
https://gist.github.com/bjartwolf/5208139

Eksempel på en endring – lær om variabler

Alt jeg tenkte å gjøre her var å bytte ut et tall med en variabel. Sånn kan man også lære om hva en variabel er. Etterpå kan man kanskje gange den med to og se hva som skjer. Det modifiserte programmet kan for eksempel se slik ut
https://gist.github.com/bjartwolf/5208148

Så – videre, hva kan vi gjøre? Regne om tidspunktene fra sekunder til milisekunder? Lage en brukerstyrt input for når ting skal skje? Hente ut målinger fra dronen? Vi tenkte egentlig å bare lage masse forskjellige oppgaver med jukselapper som man kan bruke for å få til forskjellige ting, så kan man bare prøve seg frem ved å skrive av? Har noen bedre ideer så kommenter gjerne under.

Erfaringer

Dette var en knallsuksess for voksne kids, så vi håper det funker på en ungdomsskole også – se Meetup Mini NodeCopter for bilder fra et tidligere arrangement vi har gjennomført.

Og her var en liten sak vi laget da – styr dronen kun ved hjelp av håndbevegelser.
[youtube http://www.youtube.com/watch?v=W3OL7MR1XSc&w=640&h=480]

Nå ligger det an til meetups i 5 byer rett etter påske. Tidligere er det annonsert meetups i Bergen, Oslo, Sandefjord og Trondheim.

I kveld kom det også bekreftelse på at det blir meetup i Stavanger!

Kanskje kan man forklare større barn hvordan web’en virker med en enkel webserver og et lite rollespill?

Ide til enkelt lite rollespill med tre personer
Man spiller ut et scenario der man gjør en forespørsel til en server og får et svar med en statuskode. Man spiller det som et rollespill, og så programmerer man det, i den rekkefølgen man selv ønsker.

Vi trenger tre personer, Kristian, Trine og Truls. Kristian er webserveren. Trine er henvendelser fra din browser til serveren og Truls er beskjeden tilbake. I første omgang sender browseren bare Trine over til Kristian og sier hei, Kristian hiver Trine (oops, tenkte ikke på det, men de lever ikke så lenge, stakkars) og henter frem Truls. Han skriver 200 i pannen på ham, for å si at alt er ok, og sender tilbake en beskjed. Det kan man spille med lapper og noen personer, men også vise hvordan det ser ut i konsollet på browseren. Der heter det naturligvis request og response, men såpass får vi tåle av metaforer som bryter sammen i møtet med virkeligheten.

Du trenger

For å få dette til å virke trenger man en Dropbox konto som er satt opp og installert på PCn man jobber på og en konto i Windows Azure. Dropbox brukes bare til å laste opp kode til serveren. Begge deler er gratis. Det morsomme med å bruke Azure er at det da virker på ordentlig, som de sier: My {Hello World} app can handle 1.000.000.000 users requests. Du må vel strengt tatt oppgradere kontoen din og betale hvis du får så mye trafikk, men teknisk sett skal det fungere. Det er altså ikke på tull, eksempelet ditt virker på mobilen til kompisen din. Dropbox er vel strengt tatt leketøy-deployment, men det er lettere enn å lære bort git, så det får duge. Det gjør at vi lett kan endre filene og teste ut forskjellige ting og få det ut på det store internettet uten mye om og men.

http://www.windowsazure.com

http://www.dropbox.com/

Hvordan?

Vi mangler en gist-plugin på kidsakoder-bloggen, så gå hit for å finne koden https://gist.github.com/bjartwolf/5202606

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Y4s73AJtX7Q&w=640&h=480]

En god idé?

Det vet jeg ikke. Dette er en ide jeg er utrolig usikker på om vil fungere. Jeg har en ide jeg har langt mer tro på som kommer i en senere blogpost, som vi også skal teste ut på en skole, men la oss begynne med denne litt mer spesielle. Det kule med teknologien som er valgt her, node.js, er at det er ganske høynivå, samtidig som man har ganske rå tilgang på systemet. Det egner seg derfor til å leke med hardware også. Og siden det bare er javascript, så det er lett å gjøre ting med samme språk i konsollet på en browser, som jo alle har tilgjengelig.

Selv tror jeg nok ikke dette er det første man bør gjøre, det er nok ikke oppgaven som skaper mest entusiasme. Likevel tror jeg nok at det kan være egnet for undervisning. Alle bruker jo browseren, og noen må vel lure på hvordan disse tingene henger sammen. Oppgaven kan jo fint utvides når man er i gang til å lage litt større sider ved hjelp av andre moduler til node.js som er enkle å installere.

Så – vi får bare teste det ut på noen ekte brukere og høre hva de har å si!

Velkommen til kidsakoder.no, her vil du finne informasjon om meetups, arrangement etc. rundt i landet.

Følg med!