Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding får 19,95 mill. NOK fra Sparebankstiftelsen DNB til å utstyre landets grunnskoler med klassesett egnet for programmeringsforståelse. I tillegg skal utstyret gjøres tilgjengelig for barn og unge på fritiden via Lær Kidsa Koding sine 160 kodeklubber spredt landet rundt.

– Dette vil gi et skikkelig løft for at grunnskolene skal kunne jobbe aktivt med programmeringsforståelse, sier Geir Endregard, direktør på vitensenteret INSPIRIA og ansvarlig for prosjektet på vegne av landets regionale vitensentre. – Barn og unge i Norge vil med dette prosjektet få et felles verktøy (micro:bit) som vil bidra til å styrker koblingen mellom flere læringsarenaer som vitensenter, skole og fritid. Denne unike koblingen mellom formell og uformell læring har vi stor tro på, understreker han.

– Utrolig flott og viktig, istemmer direktør for Internett og nye medier i IKT-Norge og en av grunnleggerne av Lær Kidsa Koding, Torgeir Waterhouse. – Norske skoler trenger egnet utstyr og kodeklubbene landet rundt forsterker initiativet og spredning av kunnskap. Lær Kidsa Koding har jobbet for dette i flere år, og er veldig fornøyd med at felles mål med Vitensenterforeningen og deres innsats nå gjør dette mulig.

Klassesett til alle skoler

Utdelingen av utstyret vil skje i forbindelse med at de regionale vitensentrene skal gjennomføre opplæring av elever ved alle landets grunnskoler. Dette vil skje over de neste fire årene, som ledd i regjeringens teknologiske skolesekk. Programmet vil nå over 100.000 elever i 5.-7. trinn, og de regionale vitensentrene utfører dette på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Med bevilgningen fra Sparebankstiftelsen DNB vil hver skole nå få et varig klassesett til eget bruk. Opplæringsprogrammet tilbyr også lærerkurs og støttemateriell fritt tilgjengelig på nett slik at alt ligger til rette for god og tverrfaglig bruk i mange år.

– Det finnes mange gode prosjekter som vil bidra til å styrke kompetansen i skolen når programmering skal inngå i de nye lærerplanene fra 2020, fremhever Endregard. – Det som trengs er et stort nasjonalt fellesprosjekt som tar programmeringen ut av skjermen og gir alle skolene samme kvalitetssikrede tilbud på tvers av kjønn, geografi, sosial bakgrunn, teknologisk kompetanse og kommuneøkonomi.

Bruker norsk teknologi

Et tilleggs poeng med valg av dette utstyret er at det bygger på norsk utviklet teknologi. Det er det norske selskapet Nordic semiconductors som har laget prosessoren og all kommunikasjon micro:bit bruker. Vitensentrene og Lær Kids Koding! ønsker i gjennom prosjektet også å vise elevene at det er mulig for norske firmaer å bli verdensledende innen teknologi og programmering, og at de trenger dyktige ansatte i fremtiden.

I tillegg til skolesettene, utrustes Lær Kidsa Koding sine 160 kodeklubber med samme type utstyr. Det betyr at barn kan fortsette å lære og fordype seg på fritiden og ta kunnskap med seg tilbake til skolen og inspirere både lærere og medelever. Vitensenterforeningen og Lær Kidsa Koding vil også i prosjektet utveksle erfaringer og lære av hverandre hvordan man kan skape best mulige opplevelser og positiv stimulanse til barn i forskjellig alder.

– Alle vi som jobber med barn og teknologi kan stadig bli bedre – Vi er mange som gleder oss over signalene om at teknologi blir mer framtredende i de nye læreplanene, og at barna nå skal lære grunnleggende programmering og ta i bruk programmering i fagene, sier Waterhouse – Regjeringens satsning med den teknologiske skolesekken er viktig, og med støtten fra Sparebankstiftelsen DNB kan vi nå ta dette et stort steg videre, understreker han.

Lær Kidsa Koding arrangerer tre lærerkonferanser i programmering i mars; i Trondheim, på Hamar og på Stord.

Programmene på de tre konferansene vil ha fokus på erfaringer fra å undervise programmering i klasserommet, programmeringens rolle i fagfornyelsen 2020 og algoritmisk tenkning. Vi arrangerer også flere workshops i ulike programmeringsspråk, slik at alle deltagere har mulighet til å få en innføring i to nye verktøy de kan bruke i sin egen undervisning.

 • Hamar: Torsdag 21. og fredag 22. mars arrangerer LKK i samarbeid med Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner. Torsdag er for deg som er helt fersk og ikke har tidligere erfaring fra programmering, mens fredagen rettes mot deg som har noe erfaring og ønsker litt påfyll. Mer info om konferansen, samt påmelding, finner du her.

 

Du har hørt alt snakket om Kodetimen. Du har sjekket kodetimen.no, men har fremdeles ikke tatt valget om å gjennomføre. Du har kanskje en kollega som har meldt på sin klasse, men fremdeles er det noe som hindrer deg i å gjennomføre. Usikkerhet? Hvordan kommer det til å gå? Blir det bare rot og kaos? Hva om elevene trenger hjelp til noe du ikke kan hjelpe dem med?

Jeg kjenner følelsen. Alle som har stått i et klasserom, har kjent på usikkerheten når man skal bevege seg inn i litt ukjent terreng.

Så her skal du få en liten historie om min første kodetime.

For det første, jeg er ingen programmerer. Teknologiinteressert, javel, men jeg kunne ikke laget et program stort mer avansert enn et enkelt spill i Scratch. Mitt første møte med barnevennlig programmering, var på Lær Kidsa Kodings aller første lærerkonferanse på Blindern i 2013. Der og da bestemte jeg at min klasse da skulle gjennomføre kodetimen et par uker senere. Det ville bli deres og mitt første møte med koding i undervisningen noensinne.

På den tiden hadde jeg en stor 4. klasse, 45 elever samlet i ett rom, og delte klassen med to andre lærere. Vi ble enige om at Kodetimen skulle gjennomføres i delt klasse, slik at jeg hadde ansvar for Kodetimen, mens en annen lærer på teamet hadde juleforming. Det skulle produseres stjerner av pinner vi hadde samlet i skogen, og disse skulle surres sammen med ståltråd. En oppgave som ville trenge relativt mye voksenassistanse for den gjengse 4.-klassing. Den tredje læreren jobbet ikke den dagen, så det skulle bare være oss to. Alt var planlagt og klart. Jeg hadde brukt litt tid i forkant på å gjøre meg kjent med oppgavene, kanskje én klokketime totalt, bare sånn at jeg hadde en viss oversikt.

Så kom den store dagen. Klokka 08.00, tikket det inn en melding fra min kollega: “Syk i dag” – faen. Med andre ord ville jeg være helt alene med 45 elever denne dagen. Med Kodetimen og juleforming på programmet, uten tid til å planlegge nytt opplegg for dagen, og å gjennomføre juleformingen alene, med full klasse, var helt utenkelig.

Uten noen særlig gode alternativer å ty til, valgte jeg å gjennomføre den opprinnelige planen, og håpte på at det skulle gå bra.

Jeg startet dagen på vanlig vis, og ba omtrent halve klassen finne frem PC-ene, gå på grupperommet og starte dem opp. Resten av klassen fikk beskjed om å finne frem lesebøkene sine, så skulle jeg starte opp kodetimen-gruppa først, og så snart de var i gang, skulle jeg komme til dem og starte juleformingen. Som sagt, så gjort, og etter å ha dirigert elevene inn på riktig nettside og gitt en kjapp instruks om hva oppgavene gikk ut på, og at samarbeid var smart, var alle elevene i gang med sin kodetime, og jeg kunne gå ut til resten av klassen og startet opp deres juleforming. Alle som har hatt K&H på fjerdetrinn, vet at man ikke bare kan starte timen, og så går resten av seg selv…

Det gikk som det måtte. I en sky av pinner, ståltråd og frustrerte fjerdeklassinger, slo det meg plutselig at det hadde gått LANGT mer tid enn de anslåtte fem minuttene jeg hadde lovet Kodetimen-gjengen da jeg gikk ut i klasserommet… Nærmere bestemt en god tjueminutter var gått, og det var helt knyst inne på grupperommet der Kodetimen-gruppa var.

Enten var det veldig bra, eller veldig dårlig. Når 15-20 fjerdeklassinger er helt stille uten at noen våker over dem, finnes ingen mellomting.

Forsiktig, og ærlig talt ganske bekymret, gikk jeg mot grupperommet, med ørene på stilk for å oppdage eventuelle lyder som tydet på at noen hadde noe å skjule inne på grupperommet… I det jeg stikker hodet inn døra, står en elev ved pulten til en annen elev, peker på skjermen hennes og sier “du må bare flytte den der dit, sånn..”, hvorpå jenta svarer “ah, kult.” Gutten går tilbake til plassen sin og jobber videre.. Jeg spør forsiktig om alt går bra? Noen halvt distraherte nikk og noen kjappe blikk opp på meg bekreftet at ting gikk greit, men fokuset var på skjermen.. Så jeg tok et sveip gjennom rommet, og kunne bekrefte at alle jobbet med oppgaven. “Noen spørsmål, noen som trenger hjelp?” Ingen svarte. Så jeg tok et nytt sveip, kunne konstatere at alle faktisk jobbet, diskuterte og hjalp hverandre underveis, så jeg kunne gå tilbake til klasserommet og fortsette med pinne-og-ståltråd-kaoset, og resten av økta gikk som en drøm. Jeg var innom Kodetimen-gjengen et par ganger til i løpet av timen, men å lage en stjerne av pinner og ståltråd var *langt* mer krevende enn å gjennomføre Kodetimen, så det var der jeg tilbragte definitivt mest tid.

Siden den gang har alle klassene på skolen gjennomført Kodetimen hvert år, og vi har til og med innført kodetimen som faddertime for 1. og 2. trinn. En uke eller to i forveien gjennomfører vi en kort repetisjon for alle lærerne i samarbeidstida, slik at vi er sikre på at alle er informert og oppdatert på innholdet i årets kodetime.

Kodetimen er årets enkleste time å gjennomføre uavhengig av dine dataferdigheter, den forbereder deg, kollegene dine og elevene dine på den nye læreplanen, og det er litt som å bade. Det er bedre å bare hoppe i det, enn forsøke å snike seg ut i 14 graders norsk sommervann. Gjennomfør kodetimen, så kan du begynne å tenke på hvordan du vil bruke koding i undervisningen. Er du heldig (og bor du i Hedmark er du det!), kommer det en LKK Lærerkonferanse i koding et sted nær deg om ikke alt for lenge.

Så hva venter du på? Gå til kodetimen.no, meld på klassen (eller hele skolen!), velg oppgave og gjennomfør kodetimen når det passer dere best.

Lykke til! Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har spørsmål.“Movements move, organizations organize!” For å unngå byråkrati og oppmuntre til lokal frihet er organisasjonsformen til bevegelsen vår inspirert av verdinettverk. Dette er utvilsomt en av suksessfaktorene våre, og vi har ingen planer om endre på dette.

Samtidig har vi diskutert og testet forskjellige løsninger for å løse en del oppgaver som ikke lar seg håndtere uten å ha et eget organisasjonsnummer:

 • Forvalte merkevarene (Lær Kidsa Koding, Kodeklubben og Kodetimen) og sikre kontroll med hvem som bruker dem i tråd med verdiene våre
 • Håndtere personvernpolicy, databehandleravtaler, ol. Dette har blitt ytterligere aktualisert av GDPR/ny personvernlov.
 • Tilby fellestjenester som feks påmelding til kodeklubber i tråd med relevant lovgivning.
 • Inngå avtaler med og motta pengestøtte til bevegelsen fra stiftelser, organisasjoner, det offentlige og næringslivet.
 • Være avtalepart for og samarbeidspartner for aktører som donerer programvare, tjenester og maskinvare.

Dette ble aktualisert da vi skulle komme i havn med prosjektsøknaden til Sparebankstiftelsen i Hedmark i sommer (Prosjektet ble godkjent, og lar oss frikjøpe Carl Andreas Myrland 50% for å bistå skoler i fylket!). Stiftelsen krevde en egen non-profit juridisk enhet som avtalepart. Derfor dannet Helge Astad, Torgeir Waterhouse og Simen Sommerfeldt “Foreningen for Lær Kidsa Koding” med organisasjonsnummer 921 182 821.

Støtteforeningens formål er beskrevet slik hos Brønnøysundregisteret:

Forvalte merkevarer, fasilitere og bistå bevegelsen Lær Kidsa Koding og dens tilhørende aktiviteter og prosjekter både økonomisk og organisatorisk med å nå sine formål. Foreningen skal fasilitere og bistå Lær Kidsa Koding, Kodeklubben og Kodetimen i arbeidet for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det  digitale samfunnet. Hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, bidra til rekrutteringen til IT relaterte yrker. Bidra til at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag. Aktiviteter er organisert i Lær Kidsa Koding som håndterer administrasjon, nasjonale aktiviteter og tilrettelegging for  lokale arrangementer i regi av, det aktive leddet av foreningen, Kodeklubben. Kodeklubben består av lokale kodeklubber, typisk Kodeklubben [stedsnavn] som arrangerer koderelaterte aktiviteter for barn og ungdom.

Det blir kodeklubb annenhver tirsdag på Vadsø bibliotek kl. 18.00 fra 5. februar!

Kom gjerne med innspill og forslag til Kodeklubben! Vi vil gjerne bli et så godt tilbud til barn og unge som mulig.

Kodeklubben har i sommer oppdatert oppgavesidene oppgaver.kidsakoder.no! Dette er noe vi har jobbet med i to og et halvt år, og vi er veldig glade for å kunne tilby dette til skolestart 2018.

Vi har gjort mange endringer. Her er noen av de mest synlige forskjellene:

 • Vi har laget lærerveiledninger til ca alle oppgavene med tips, kompetanse- og læringsmål. Disse inneholder også forslag til vurderingskriterier, forutsetninger og utstyr.
 • Vi har skrevet en wiki til veiledere/lærere som ønsker å bidra, hvordan lærerveiledningene kan brukes og tips til å undervise i programmering.
 • Vi har egne elev- og læreresider til forskjellig bruk. Lærersidene gir tilgang til veiledninger, og vi ønsker å tilby mer informasjon her etterhvert.
 • Vi har lagt inn filter for språk, relevante skolefag, anbefalte klassetrinn og ulike tema. Nå blir det enklere å finne relevante oppgaver!
 • Vi har lagt ut alle oppgaver på bokmål og nynorsk, samt noen på engelsk. Det er også enkelt å legge til flere språk senere om det er ønskelig.
 • Vi har produsert nye oppgaver i bl.a. Processing, Microbit, Web og Python.

Har du innspill til de nye oppgavesidene? Gi oss en beskjed i forumet.

Takk til våre sommerstudenter Stein Olav Romslo, Øistein Søvik, Madeleine Lorås, Lars Klingenberg, Ole Martin Skagevang, Ole Kristian Pedersen, Arve Seljebu, Kine Eide, Martin Strand, Kristoffer Ravik Andresen og Fredrik Ås for fantastisk innsats. Arbeidet er blitt ledet av Lance Olav Eastgate og Tjerand Silde.

Vi har tatt hensyn til universell utforming, og bl.a. lagt til rette for skjermlesing og endring av skrifttype. Takk til Ingeborg Tande Johnsen i Halogen AS for hjelp og innspill til bedre universell utforming.

Takk til våre støttespillere som har finansiert arbeidet vi har gjort i sommerferien de siste tre årene!

     

Bedriftskodeklubb er en fin måte å skape samhandling på! Her er glade barn og voksne på kodeklubb i Statnett SF’s lokaler i Nydalen i Oslo. Vil du gjøre det samme i din bedrift?

Under Arendalsuka 2017 hadde konsernleder i Statnett SF, Auke Lont, kurs i programmering med Helge Prestrud Astad. Kurset var en del av initiativet “Lær sjefen Koding” som Lær Kidsa Koding skal gjenta under Arendalsuka i år.

Når sjefen kan kode kan hvem som helst klare det. Statnett har arrangert kodeklubb for sine ansattes barn over hele Norge. Det har vært en stor suksess forteller Auke:

“I Statnett sier vi at fremtiden er elektrisk. I tillegg er fremtiden digital. Å lære opp fremtidens statnettere er viktig for oss. Vi har et økende behov for mennesker med digital elektrisk kompetanse.”En bedriftskodeklubb er med på å utvikle fremtidens digitale helter. Dessuten er dette et godt sosialt tiltak i bedriften. Ansatte samhandler på en annen måte når de ser hverandre sammen med barna sine. Statnett er blitt enda bedre sammensveiset på grunn av kodeklubbene rundt om i landet. Statnett har hatt flere kodeklubber på hovedkontoret i oslo, og i tillegg arrangementer i Alta, Trondheim og Sunndal. Barna har lært Scratch, Code Studio og micro:bit, og foreldrene har lært hverandre å kjenne og at barnas skjermtid ikke nødvendigvis skal være kun konsumering av innhold, men kan være en skapende, lærende morsom aktivitet!

I tillegg til å arrangere kodeklubber internt har også Statnett donert de ansattes julegave 2017 til Lær Kidsa Koding: 200000 kroner går til å lære opp de barna som ikke normalt kommer på en Kodeklubb.

Bedrifter kan fint lage egne interne Kodeklubber. Lær Kidsa Koding sentralt har mange ferdige opplegg for hvordan en kan starte opp og oppgaver en kan gjøre i kodeklubben. Bedriften kan med en kodeklubb gjøre noe meningsfullt som gir verdi til både sine ansatte og lokalsamfunnet.

Teambuilding har lett for å ende opp med en enkel ettermiddagsktivitet som inkluderer alkohol. Slike aktiviteter er vanskelige for barneforeldre å delta på, og kan også virke ekskluderende for noen. Kodeklubb for de ansattes barn er samlende for både barneforeldre og de frivillige. Det å møte kollegene sammen med barna sine, gir rett og slett et nytt og annet inntrykk.

Slik startet vi kodeklubber i Statnett

Intern bedriftskodeklubb trenger ikke mye planlegging. Lokalene må være store nok til alle som kommer, husk nok strøm til alle! Barnas laptoper er ofte eldre og krever hyppigere lading.

Nettverket må takle at mange logger seg på samtidig. de fleste oppgavene Kodeklubben tilbyr er i nettlesere og krever litt, men ikke mye nettrafikk. For nettverket er det ofte antallet påkoblinger, ikke mengden datatrafikk som er begrensende.

I Statnett har det vært både lørdagskoding og ettermiddagskoding. Det er kjekt å dele det i to bolker med en liten pause i mellom. I pausen har Tekna og Statnett spandert boller og smoothies. En liten pause der alle må ut av rommet er bra, selv om det kan være vanskelig å frigjøre seg fra spennende oppgaver.

I Statnett startet  Pernille Dørstad og jeg hver kodeklubb med en bitteliten velkommentale hvor vi forteller om hvor nødutganger er, hvor barna skal sitte og hva vi skal gjøre. Viktig at introen er med, men også viktig at den er kort, for her er det ofte utålmodige barn som vil komme i igang fort!

I Sunndalsøra gjorde vi noe lurt: Kodeklubben Sunndal er en meget godt organisert kodeklubb drevet av Leda Moxnes og hennes hjelpere. I stedet for å lage Statnetts egne kodeklubb samarbeidet vi og fikk lov å ta med både Statnett-ansatte og deres barn på Kodeklubben Sunndal sin klubbkveld. Veldig fin kveld der både barn og voksne fra Kodeklubben Sunndal kunne hjelpe “ferskingene” fra Statnett. Alle kodeklubber i Norge er oppmuntret til å samarbeide med lokalt næringsliv og andre kodeklubber, så dette er en fin måte å komme fort i gang på. De frivillige i kodeklubbene kan også bidra med råd og vink om hvordan en kodeklubb bør arrangeres.

Hvordan kommer du i gang?

Kodeklubben og Lær Kidsa Koding har et stort oppgavesett som alle kan bruke. Her finnes mange oppgaver i mange programmeringsspråk. Oppgavene kan søkes opp med alder, språk og annet som kriterier. For de minste kan det være smart å begynne med Code Studio eller Scratch, mens for de som kanskje allerede har noe erfaring, kan det være kjekt med python eller å lage websider.

I tillegg har Kodeklubben egne verdier samt en Code of Conduct og egne etiske retningslinjer som bør følges. Disse kan være nyttige å vise til for å hindre muligheten for trakassering av noe slag.

Sjekk her for å få konkrete tips for hva du bør tenke på når du har en kodeklubb i bedriften.

 

Under Arendalsuka ønsker vi å sette søkelys på problemstillinger som bremser regjeringens ambisjon om å innføre undervisning i koding i grunnskolen. I samarbeid med vår partner Samsung inviterer vi derfor til  kodekurs og debatt hos IKT-Norges hovedkvarter Castelle i Pollen

Les mer

Fra IFEs solcellelab.

Foto: IFE

Er du interessert i teknologi, koding og naturfag? Er du elev i ungdomsskole eller VGS? Meld deg på dette arrangementet i LKKs møteserie for faglig interesserte ungdommer.

Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller forsker på mange spennende teknologier for fremtidens energisystemer. IFE inviterer interesserte elever i ungdomsskole og videregående skole til å lære mer om hvordan de bruker koding til å modellere industriprosesser for å spare energi og gjøre prosessene bedre. Dere får også en omvisning på IFEs solenergilab, der koding brukes for å gjøre fremtidens solceller mer effektive. Underveis blir det også tid til lunsj.

Møtet er onsdag 15. august fra 0930 til 1300. Meld deg på via påmeldingsskjemaet her. Det er begrenset antall plasser, så vi ber om at du melder fra dersom du er påmeldt og ikke kan komme likevel. De som er påmeldt får en epost med praktisk informasjon noen dager før møtet. Har du spørsmål, send en epost.

Sommerstudent med droner

Foto: FFI

Er du interessert i teknologi, koding og naturfag? Er du elev i ungdomsskole eller VGS? Meld deg på dette spennende arrangementet i LKKs møteserie for faglig interesserte ungdommer.

På Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) på Kjeller jobber studenter hele sommeren med spennende forskningsprosjekter i et stort bygg som er fullt av datamaskiner, droner og aktivitet. FFI inviterer interesserte elever i ungdomsskole og videregående skole til å besøke sommerstudentene og se resultatene av deres arbeid. Du kan blant annet få lære om hvordan den åpne programvaren ROS (Robot operating system) kan brukes til å lage autonome farkoster. Det blir først et par timer med omvisning og presentasjoner, deretter blir det litt lunsj og mingling med studentene.

Møtet er 3. august klokka 1000 til 1300. Meld deg på via påmeldingsskjemaet her. Det er begrenset antall plasser, så vi ber om at du melder fra dersom du er påmeldt og ikke kan komme likevel. De som er påmeldt får en epost med praktisk informasjon noen dager før møtet. Har du spørsmål, send en epost.

Styret i Sparebankstiftelsen Hedmark har bevilget en gave på til sammen 700.000 kroner til Lær Kidsa Kodings pilotprosjekt. Gaven skal gå til frikjøp av en lærer i 50 prosent stilling, og prosjektet skal fokusere på å fremme koding i grunnskolene i Hedmark. 

Les mer

Jeg deltok i Digital21-utvalgets kompetanse-gruppe, og samlet i den forbindelse opp en del dokumentasjon.

Dette er nyttige referanser for alle som skal delta i debatter, skrive kronikker, eller på annen måte bidra i ordskiftet. Om du vil vite VÅR argumentasjon kan du kikke på denne kronikken

Les mer