I Narvik er det Narvik Videregående Skoles IKT elever som arrangerer kodeklubb.

Vi gjør det på to måter.

Vi drar ut og besøker skoler og kjøre Scratch kurs på skolene.

Vi inviterer elever inn til vår skole og kjøre MinecraftEDU – Scratch – Arduino – PC bygging med mer.

Vi har også tilbud der vi kjøre bursdagsselskap med koding.  Her gjør vi det med litt løsere “snipp” med litt sprell under veis.  Dette kan vi ikke gjøre gratis og tar 100 kroner per hode som deltar i bursdagen.

Vi kan starte tidlig på høsten så snart elevene har fått satt seg inn i koding selv.  I tillegg må de sette seg inn i hvordan man tilpasser og kjører kurs i forhold til fagplanen i skolen.  Her bruker vi iktplan.no som grunnlag for å lage gode opplegg.  I tillegg bruker vi kodeklubben sine opplegg.

Kontakt Merete Bolstad

Avisoppslag

 

Dagens Kodeklubb på Høgskolen i Narvik (HiN), ble gjennomført som planlagt! Vi var usikre på hvor mange som ville dukke opp, og ble svært positivt overrasket – anslagsvis mer enn 100 deltakere som da inkluderer både de unge og de voksne. Eleevene fra Oscarsborg IKT Servicefag gjorde en kjempejobb og holdt presentasjoner i tre paralelle strømmer. I alle strømmene var oppgavene godt fordelt og planlagt -og det var godt å se at elevene fra Oscarsborg også var rundt og hjalp til hvis det stoppet opp for noen.

Utrolig inspirerende og se iveren og energien til de minste som viste stor interesse og engasjement for alle aktivitetene. Vi fikk også gjort en presentasjon av Kodetimen for alle de voksne fremmøtte, og samtidig presentert noen av grunnideene rundt LKK.

Vi påregner å få til neste aktivitet i løpet av Januar 2014 og ber interesserte Nar-vikinger om å følge med på www.kidsakoder.no

Her noen flere bilder:

Undervisning i Alice

Undervisning i Alice

Mondstorm roboter

Mindstorm Roboter – alltid spennende!

Da er det klart for kodeklubb – på Høgskolen i Narvik (HiN) – fra 12:00. Det er hyggelig å se at mange har lyst å bidra : HiN stiller velvillig med lokaler, alt datateknisk klargjøres av lærlinger fra IT avdelingen på HiN – som også deltar. Det er også satt opp mulighet for streaming av sesjoner i de to strømmene som det er lagt opp til.

Elever fra Oscarsborg vdg. skole IKT Servicefag har planlagt, organisert -og gjennomfører alle aktiviteter selvstendig. Det blir temaer for Wix, Alice, Scratch og Mindstorm.

Dette er det første arrangementet utenfor skolesektoren – og det blir spennende å se hvilke opplutning vi får.

Snart klare for prosjekt i på Håkvik skole i Narvik Kommune.

Elevene ved Narvik Videregående Skole, studiested Oscarsborg på SS2I – IKT servicefag er i disse dager snart klare med et undervisningsopplegg som skal kjøres i skolene i kommunen.  Først ut er Håkvik skole der vi fikk kontakt etter NKUL konferansen i vår med Astri Sletteng som er lærer og IKT ansvarlig ved skolen.

Les mer

Onsdag 5. juni er det oppstartmøte for kidsakoder – Narvik. Det er mange som har meldt positiv interesse ogHøgskolen i Narvik det blir kjempespennende med oppstart her nord. Narvik er jo som kjent “teknologibyen i Nord-Norge” med et velutviklet kunnskaps -og teknologimiljø knyttet til både næringsliv og utdanning. Derfor er det  gode muligheter for å lage grobunn for et varig og inholdsrikt kodemiljø for de unge basert på lokale ressurser. Etter gjennomført møte er det viktig å holde kontinuitet og koordinere videre framdrift. Målsettingen må være at aktiviteter i Narvik skal være igang rett over sommeren.
Til oppstartmøte er det ikke bare “kodemennesker” som kan møte -men alle som synes dette er spennende og som vil være med og bidra.
Kidsakoder møtes på VIP rommet (E1700) i kantina på HiN kl. 18:00. Blir det liten plass så flytter vi oss til et Aud eller noe;)

Her er også mulighet for deltagelse via PC(lync/hangout/AdobeConnect/skype)
Om noen ønsker å koble seg til møtet via nett – gi lyd slik at vi kan sette det opp i så god tid som mulig.

/Per Jakobsen