Vi ønsker gamle og nye frivillige velkommen til å planlegge vårens aktiviteter i Kodeklubben Vestby. Kan du noe du har lyst til å lære bort? Koding, web-design, geo caching eller noe helt annet? Vil du bruke to timer eller mange timer som frivillig? Vil du være frivillig i Vestby eller i Son? Du er uansett velkommen til planleggingsmøtet! Vi håper vi blir mange nok til å snekre sammen et godt tilbud til kidsa våre denne våren:-) Møtet er på Vestby bibliotek 14. januar kl. 17.30.

Torsdag 3. Oktober hadde kodeklubben Halden sitt første Lær kidsa kode kurs. Dette kurset ble ledet av Beathe Due, Pernille Omberg, Ellen H Anthonisen med resten av de fantastiske frivillige fra Høgskolen i Østfold, avd. Halden. Vi startet med å fordele oppgaver, noen rigger, noen møter barna og noen hjelper barn med å sette i gang.

Det var over 50 barn som møtte opp, noe som var mange fler enn forventet! 

Rett etter kl.13 startet Harald Holone sitt foredrag om Processing og Scratch. Etter Harald fikk Anders Skaalsveen litt tid for å presentere Minecraft/Computercraft. Dette var veldig populært blant barna!

Når dette var ferdig fikk vi samlet barna i biblioteket, så de fikk satt seg til rette og startet opp. Etter en kort stund var pizza og drikke klart i kantina.

Resten av ettermiddagen fikk de frivillige løpt seg slitne mellom barna. Det er viktig at vi går rundt og spør barna om alt går bra, ikke alle skjønner at uansett hva de lurer på så kan de strekke opp hånden i været så får de hjelp.

Vi fikk knall respons både fra barn og foreldre! Alle barna var stor fornøyd og de aller fleste spurte når neste kurs skulle holdes. Dette var en stor suksess!
NRK P1 var inne og hadde intervjuer (ca. fra 21 min) med et par av de frivillige og et av barna. NRK kom også tilbake med et videokamera for å lage en reportasje til østlandssendingen.
Halden Arbeiderblad var også innom for å intervjue og ta bilder til en artikkel.

På en høstdag i Oslo samlet en gjeng studenter fra Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold seg i Ole-Johan Dahls hus. De var samlet fordi de har en interesse for programmering og for å lære barn koding. Målet for møtet var å utveksle idéer for tiltak som kan styrke Lær Kidsa Koding, lage forslag til aktiviteter og etablere en kodeklubb.

LKKUIO

De fleste av de frivillige som hadde møtt opp var informatikkstudenter. Noen hadde startet å programmere siden barnsben av, noen hadde blitt introdusert for det på videregående og andre begynte da de startet på studiet. Mange hadde ønsket å engasjere seg i LKK fordi de ønsket å gi et bedre alternativ til IT-utdanningen som blir gitt på den videregående skolen. En del mente at hvis barn fikk bedre undervisning i programmering og andre teknologiske fag ville flere ha vært mer interessert i å ta høyere utdanning innenfor realfag. Det ble også nevnt at en annen fordel med å lære seg programmering er at det kan sannsynligvis føre til at man utvikler ferdigheter i problemløsning, matte og logikk.

For å sparke i gang utveksling av idéer, satte vi igang med idémyldring. Idemyldringen var nyttig, og det ble foreslått mange gode forslag om hva som kunne gjøres for å gjøre det lettere for barn å lære seg å kode. Programmeringsspråket Scratch ble selvfølgelig nevnt, men en hel rekke andre metoder ble også diskutert. Blant annet ble det foreslått å bruke tekniske tegneprogrammer, som Stencyl og Construct, og maskinvareprogrammering, for eksempel Arduino, for å vise praktisk bruk av programmering.

Det ble en diskusjon rundt hva som fungerer og hva som ikke fungerer når man skal lære bort programmering. For målgruppen var ikke bare barn, men også foreldre som ønsker å lære sine barn å programmere. Selv om det var barna som var mest i fokus var det også mange gode forslag for kursopplegg tilpasset nybegynnere i alle aldre.

Det ble opprettet kodeklubber både på Universitetet i Oslo og Høyskolen i Østfold. Men det var enighet om at det var viktig at det ble opprettholdt en felles forbindelse mellom utdanningsinstitusjonene på landsbasis, slik at man kunne lettere utveksle idéer og erfaringer og samarbeide om felles arrangementer.