Bidra til aktiviteter i Lær Kidsa Koding

Lær Kidsa Koding er et frivillig nettverk der det er enkelt å bidra for alle som er interessert. Det finnes ferdige opplegg for å starte lokale aktiviteter av ulike slag, både i og utenfor skolen. Du kan bidra på mange forskjellige måter. Her er en oversikt over ulike måter å støtte lokal aktivitet på.

Kodeklubber

Noen steder finnes det allerede kodeklubber, som gjerne tar imot hjelp av flere veiledere. Det er lett å bidra, også for de som ikke har IT-kompetanse. Oversikt over aktive kodeklubber finnes her. Dersom det ikke er en kodeklubb i ditt område er det enkelt å starte en ny. Veiledning finner du her.

Kodetimen

Kodetimen er et ferdig opplegg for en skoletime med programmering, som brukes av skoler over hele verden. I desember 2014 var det nesten 25000 norske elever som fulgte opplegget. Det kan gi stor effekt å ta et initiativ overfor din lokale skole. Det kan gi enda større effekt hvis du får din bedrift til å bidra på flere skoler. Veiledninger for frivillige og for lærere finnes på kodetimen.no.

SFO/Aktivitetsskolen

SFO er en fin arena for å la de yngste barna leke med programmering. Initiativ fra foreldre kan spille en stor rolle for å få i gang denne aktiviteten. Koding på SFO kan organiseres på ulike måter. Voksne, enten de ansatte eller frivillige, kan veilede barna og bruke kodeklubbens materiell. Det er også mulig å bruke ungdommer i rollen som instruktører for barna på SFO. Et opplegg for dette finnes her.

Bedriftsbesøk

En del ungdommer fatter interesse for programmering og informatikk, og lærer seg mye på egenhånd. For disse organiserer Lær Kidsa Koding en møteserie med besøk hos spennende arbeidsplasser innen IT og teknologi. Vi vil gjerne komme i kontakt med bedrifter og institusjoner som er interessert i å ha besøk av disse motiverte ungdommene. En beskrivelse av konseptet finnes her. Dersom dere vil bidra til å inspirere ungdommer, ta kontakt.

Kodekveld

En hyggelig måte å formidle koding på er at de ansatte på en arbeidsplass tar med seg barna på “kodekveld” i bedriftens lokaler. Barna kan få en introduksjon til Scratch, Arduino eller andre spennende ting, for eksempel ved å bruke kodeklubbens materiell. Bedriften kan kanskje sponse buttons, t-skjorter eller andre ting til barna. Det er også mulig å la kodekvelden være åpen for andre barn.

Utstilling på arrangementer

Mange slags arrangementer samler barn som er målgruppen for Lær Kidsa Koding, slik som Forskningsdagene, festivaler og messer. Det er lett å lage en interaktiv utstilling der barn kan få oppleve å lage sitt første program i Scratch, eller prøve andre former for koding. En slik utstilling kan for eksempel organiseres sammen med kolleger fra din arbeidsplass. Tips til å stille ut koding finnes her.

Utvikle nettsider og materiell

Lær Kidsa Koding sine nettsider og lærestoff er i stadig utvikling. Hvis du har IT-kompetanse og ønsker å støtte målsettingene til Lær Kidsa Koding er du velkommen til å delta i dette arbeidet. Våre nettsider, kidsakoder.no, trenger innsats fra folk med erfaring i WordPress. Det er også behov for å utvikle nye oppgaver eller oversette eksisterende materiell. Ta kontakt hvis du er interessert i å bidra. (Tips oss også gjerne om materiell som burde oversettes.)

Økonomisk støtte: Kodebanken

Lær Kidsa Koding ønsker å tilby aktiviteter som er gratis, for å inkludere flest mulig barn og unge. Mye av arbeidet i Lær Kidsa Koding foregår med frivillig innsats helt uten driftsmidler. Det kan gjøre en stor forskjell hvis for eksempel en bedrift ønsker å gi litt sponsing til en lokal kodeklubb. Større bidrag er naturligvis også velkomne og kan bety mye for utviklingen av Lær Kidsa Koding. For eksempel har Samsung betalt et årsverk for en heltidsansatt prosjektleder. Vi oppfordrer spesielt alle i IT-bransjen til å tenke på mulighetene for å sponse arbeidet for å lære kidsa koding. Les mer om Kodebanken her

Politikk

En hovedmålsetting for Lær Kidsa Koding er å få inn programmering og informatikk i skolen, fordi vi mener det er gode grunner til det. Vi vil gjerne ha kontakt med folk som arbeider med skolepolitikk eller i skoleadministrasjon. Vi kan tilby informasjon om hvordan og hvorfor informatikk bør inn i skolen, og vi stiller gjerne på møter for å drøfte slike muligheter. Ta kontakt med oss.