Oppføringer av Stig Halvorsen

Koding i skolen = Fremtidens skole

Denne høsten har 7.trinn ved Åssiden skole satt av to undervisningstimer i uken til koding og programmering. Grunnen til at jeg setter av undervisningstimer til dette er Ludvigsens utvalgets utredning om fremtidens skole. I denne utredningen legger utvalget vekt på at fremtidens skole … Continue reading